Dutch Thrombosis Network maakt vuist tegen trombose

Dutch Thrombosis Network maakt vuist tegen trombose

13 oktober 2015 | PERSBERICHT

Tromboseonderzoekers uit vier Nederlandse academische ziekenhuizen - LUMC Leiden, AMC Amsterdam, UMCU Utrecht en UMCG Groningen - grijpen de Wereld Trombose Dag 2015 op 13 oktober aan om het Dutch Thrombosis Network (DTN) te lanceren. Het netwerk stelt dat de ziekte veneuze trombo-embolie onderbelicht blijft en bevordert daarom nationale samenwerking op het gebied van onderzoek, innovatie, patientparticipatie, training en kennisverspreiding.

Een belangrijke drijfveer voor de oprichting van het Dutch Thrombosis Network is het feit dat veneuze trombo-embolie (VTE) relatief weinig aandacht krijgt. Dat terwijl VTE de derde meest voorkomende cardiovasculaire aandoening is, na het hartinfarct en herseninfarct (beroerte). Longembolie, de ernstigste vorm van VTE, is een belangrijke oorzaak van sterfte onder in het ziekenhuis opgenomen patienten. Ook heeft de huisarts vaak moeite om vroegtijdig de juiste diagnose te stellen; de klachten van een longembolie worden dan initieel toegeschreven aan andere ziektes en daardoor te laat op juiste wijze behandeld. Daarnaast heeft VTE vaak chronische gevolgen.

Grotere bekendheid

Omdat het risico van veneuze trombo-embolie stijgt met de leeftijd en onze bevolking vergrijst, komt de ziekte in de toekomst vaker voor. VTE belast de gezondheidszorg aanzienlijk vanwege de hoge kosten die met de behandelingen gemoeid zijn. Hoog tijd voor een grotere bekendheid, aldus prof. Menno Huisman van het LUMC. Hij is een van de drijvende krachten achter DTN en zal de komende tijd samen met prof. Saskia Middeldorp van het AMC gedeeld voorzitter van het netwerk zijn.

"De Wereld Trombose Dag bestaat om meer bewustzijn over trombose te creeren. Daar wil het Dutch Thrombosis Network graag bij aansluiten. Met de oprichting van DTN geven wij een nieuwe impuls aan het Nederlandse tromboseonderzoek", zegt Huisman. "Onze doelstelling is het verbeteren van kennis over trombose en zorg voor patienten met deze veel voorkomende hart- en vaatziekte. Onze boodschap luidt: trombose is in de meeste gevallen goed behandelbaar en valt te voorkomen."

Onderzoek en expertise

Prof. Huisman somt de doelen van het nieuwe netwerk op: "Het creeren van een daadkrachtige, wetenschappelijke omgeving in Nederland, betere overdracht van ideeen en `best practices', het bevorderen van wetenschappelijke innovatie en onderwijs, en ten slotte het stimuleren van kennisoverdracht aan onder meer het grote publiek, patienten en zorgverleners."

Hoewel de vier academische ziekenhuizen nu al een belangrijke rol spelen bij het klinisch wetenschappelijke onderzoek naar trombose, willen ze de doelen nog beter verwezenlijken en zichtbaar maken. "We streven daarom naar een landelijk netwerk voor onderzoek naar en expertise in trombose. Iedere tromboseonderzoeker is welkom bij DTN, evenals zorgpartners zoals patientenverenigingen. Het bundelen van de krachten kent allerlei voordelen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van subsidies en het contact met partners bij overheid en zorgverzekeraars."

Unieke samenwerking

Het netwerk zal uiteindelijk bestaan uit klinische en niet-klinische tromboseonderzoekers, uit academie, tweede en eerste lijn. "Deze combinatie van expertise en samenwerking is uniek in de wereld, en draagt bij aan onze positionering en samenwerking met bestaande VTE-netwerken in bijvoorbeeld Canada en Frankrijk", aldus Huisman.Gelijktijdig met de oprichting van DTN op 13 oktober wordt een website gelanceerd die in meer detail ingaat op de activiteiten van het netwerk: www.dutchthrombosisnetwork.org