Sector heeft oplossing voor eenduidige informatie over babymelk

dinsdag 13 oktober 2015 09:00 Binnenland

Dit is een origineel bericht van VNFKD

Den Haag 13 oktober 2015. Leden van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsproducten (VNFKD) gaan etiketten, websites en andere uitingen laten controleren door de Keuringsraad KOAG/KAG. Deze onafhankelijke keuringsinstantie gaat toezien op de naleving van een specifieke Gedragscode reclame zuigelingenvoeding, zoals zij nu ook doet voor bijvoorbeeld publieksreclames voor zelfzorggeneesmiddelen. Hiermee komt een einde aan de verwarring op welke wijze fabrikanten in woord en beeld informatie mogen verstrekken over hun producten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft recent een aantal uitingen op productverpakkingen en websites aangemerkt als niet-toegestane reclame. Het gaat hierbij om bewoordingen en beelden die de branche interpreteert als informatieverstrekking die ouders helpt een weloverwogen keuze voor een product (of het gebruik daarvan) te kunnen maken.

Om de ontstane, ongewenste situatie het hoofd te bieden en een einde te maken aan de onduidelijkheid heeft de VNFKD met de NVWA afgesproken tot zelfregulering via de Keuringsraad KOAG/KAG over te gaan. De Keuringsraad KOAG/KAG is bezig in samenspraak met de NVWA een gedragscode op te stellen. Alle uitingen rondom producten voor zuigelingenvoeding kunnen leden van de VNFKD ter goedkeuring voorleggen aan de Keuringsraad. Na een positieve toetsing aan de gedragscode verleent deze een toelatingsnummer. Fabrikanten weten zo vooraf waar ze aan toe zijn en alle etiketten en andere uitingen voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving.

De sector deelt met de NVWA het belang dat baby's en jonge kinderen optimale voeding krijgen. Borstvoeding is de beste voeding voor pasgeborenen. Maar als door omstandigheden borstvoeding voor moeder en kind niet mogelijk of niet wenselijk is, dan biedt flesvoeding uitkomst. De producenten, verenigd in de VNFKD, streven er naar ouders zo goed mogelijk te informeren over hun producten voor baby's en kinderen. Met het nu afgesproken goedkeuringsproces is de VNFKD er van overtuigd een einde te hebben gemaakt aan de verwarring over welke informatie wel en niet is toegestaan op de verpakkingen van voedingsproducten voor baby's en kinderen.

Over VNFKD

De Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD) behartigt de belangen van de bij haar aangesloten lidbedrijven op het terrein van kinder- en dieetvoeding. Kinder- en dieetvoeding omvat producten zoals zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, babyvoeding, medische voedingen (dieetvoeding voor medisch gebruik), sportvoeding en producten voor gewichtsbeheersing.

Over Keuringsraad KOAG/KAG

De Keuringsraad KOAG/KAG is een goedkeuringsinstantie op basis van zelfregulering. De Keuringsraad heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het beoordelen van gezondheidsclaims en medische claims. Publieksreclame voor een zelfzorggeneesmiddel, medisch (zelfzorg) hulpmiddel of gezondheidsproduct is in het belang van de volksgezondheid, maar vergt wel duidelijke regelgeving. Industrie, media en adverteerders onderkennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben zelf regels opgesteld waaraan publieksreclame moet voldoen. De Keuringsraad ziet toe op de naleving van die regels.