Nationale Energieverkenning 2015 voorspelt toename hernieuwbare energie

Gepubliceerd op: 13 oktober 2015 | Gewijzigd op: 13 oktober 2015

De Nationale Energieverkenning 2015 blikt vooruit op het tempo van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland leverde daarvoor gegevens aan.

De auteurs voorzien een versnelde toename van hernieuwbare energie tot 2023 en een toename van de energiebesparing tot 2020. Voor verdere stappen richting een schoon en betrouwbaar energiesysteem na die periode zijn daarom nieuwe beleidsimpulsen nodig, schrijven zij.

Minister kamp van Economische Zaken ziet in het rapport dat het kabinetsdoel van 16% duurzame energie in 2023 waarschijnlijk wordt gehaald. Verder kondigt hij een intensivering van de inzet aan.

Over de Nationale Energieverkenning

De Nationale Energieverkenning 2015 (NEV) is opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De NEV brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart, en geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2030. Het is de tweede keer dat de NEV verschijnt.

Meer informatie

* De Nationale Energieverkenning 2015.

* Nieuwsbericht van de Rijksoverheid

* Brief aan de kamer over het rapport

* Persbericht van ECN, PBL en CBS