Renovatie Velsertunnel: vraag en antwoord 12 oktober

Renovatie Velsertunnel: vraag en antwoord

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 12 oktober 2015- Laatste update: 12 oktober 2015 16:06 uur

Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen over de renovatie van de Velsertunnel in 2016. In een reeks artikelen geeft Rijkswaterstaat tekst en uitleg bij verschillende grote en kleine kwesties. Dit keer staat de volgende kwestie centraal: Waarom kan de Velsertunnel niet buis voor buis gerenoveerd worden?

Voorbereidende werkzaamheden Velsertunnel oktober 2015 1280x640

Tijdens de renovatie in 2016 is de Velsertunnel negen maanden helemaal dicht. Kan dat niet anders, is de vraag die Rijkswaterstaat met regelmaat te horen krijgt. Bijvoorbeeld eerst de ene verkeersbuis renoveren, dan de andere. Dan kan het verkeer in elk geval blijven rijden. Klinkt logisch, toch is het niet mogelijk. Hoe zit dat precies?

Dat Rijkswaterstaat kiest voor een zogeheten vierkantsluiting, heeft alles te maken met hoe de Velsertunnel is gebouwd: twee tunnelbuizen met daartussenin een middenstuk waar zowel de vluchtroutes lopen als de bekabeling voor de ruim vijftig installaties in de tunnel. In totaal gaat het om honderden kilometers kabels. De installaties, die van levensbelang zijn voor de veiligheid in de hele tunnel, zijn aangesloten op al die kabels en werken als een systeem dat beide tunnelbuizen bedient.

Veiligheid eerst

Deze verknooptheid zorgt ervoor dat het riskant is om aan een tunnelinstallatie te werken terwijl er nog verkeer door de andere buis rijdt. Je wilt natuurlijk niet hebben dat werkzaamheden in de ene tunnelbuis ervoor zorgen dat de verlichting in de andere uitvalt. Dat risico wil Rijkswaterstaat absoluut niet lopen.

Een ander voorbeeld van zo'n gedeeld veiligheidssysteem zijn de vluchtwegen. Omdat beide tunnelbuizen een gezamenlijke vluchtroute hebben, is het aanpassen van de vluchtweg in slechts een buis niet mogelijk. Bij een incident in de vrije tunnelbuis zouden mensen zich dan een weg moeten banen door een vluchtroute in aanbouw. Vandaar dat het werk in beide buizen tegelijk moet gebeuren.

Eerder open

Deze aanpak heeft ook z'n voordelen: door in beide buizen aan de slag te gaan, kan de aannemer zijn werk zo efficient mogelijk indelen. Het werk verloopt veel sneller dan bij een aanpak buis voor buis. De tunnel kan eerder weer open.

Ook een vraag?

Wilt u ook iets weten over de Velsertunnel, laat het ons weten via 0800-8002. Of stel uw vraag via Facebook. Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u een kijkje nemen op de projectpagina A22: renovatie Velsertunnel.