Bedragen personele bekostiging schooljaar 2014 - 2015 aangepast

Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de aanpassing van de bedragen voor de bekostiging van het personeel voor het schooljaar 2014 - 2015 bekendgemaakt via de Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2014 - 2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 2014 - 2015 van 28 september 2015.

Uit de toelichting blijkt dat de enige aanpassing gaat om de aanpassing van de werkgeverslasten in de markt van 0,44 procent op jaarbasis voor 2015. Verder wordt ingegaan op de wijzigingen die tussentijds al hebben plaatsgevonden door de diverse afgesloten akkoorden (Regeerakkoord, NOA en begrotingsafspraken 2014). Eventuele wijzigingen die in het nog resterende schooljaar hun beslag vinden, worden `opgespaard' tot een definitieve vaststelling tegen het einde van het schooljaar.