Radboudumc koppelt patientendossier aan applicatie medisch onderzoek

dinsdag 13 oktober 2015 08:00

Dit is een origineel bericht van Ciwit B.V.

Radboudumc koppelt patientendossier aan applicatie voor medisch onderzoek

Castor Electronic Data Capture (EDC) van Ciwit B.V. is geselecteerd door het Radboudumc als datamanagement applicatie voor klinisch onderzoek. Het universitair medisch centrum stelt de applicatie zonder kosten centraal beschikbaar aan haar onderzoekers zodat voldaan kan worden aan de internationale regels voor mensgebonden onderzoek. Tevens zal er een koppeling tussen Epic, het elektronische patientendossier (EPD) van Radboudumc, en Castor gerealiseerd worden.

De afdeling Hematologie van het Radboudumc maakt al anderhalf jaar gebruik van Castor voor investigator driven (internationaal multicenter) onderzoek. Afdelingshoofd prof. dr. Nicole Blijlevens: "Vergeleken met andere systemen is Castor erg gebruiksvriendelijk, zowel voor degene die de database bouwt, als voor degene die de data invoert. We krijgen positieve feedback van de andere sites die data invoeren in de door ons gebouwde databases. Ons trialbureau heeft duidelijk aangegeven met Castor verder te willen."

Met Castor EDC is er gekozen voor een gebruiksvriendelijke 'self-service' oplossing, waardoor de onderzoeker autonoom kan werken met centraal aangeboden ondersteuning. "Met deze werkwijze garandeer je als UMC hoge kwaliteit van data terwijl door het gebruik van gestandaardiseerde templates ook toekomstig (her)gebruik van data mogelijk wordt. Iets wat mijns inziens onontbeerlijk is voor wetenschappelijk onderzoek wereldwijd", aldus Derk Arts, oprichter van Ciwit B.V.

Er zal een op open standaarden gebaseerde koppeling met het EPD van het Radboudumc, Epic, gerealiseerd worden. Hierdoor kunnen reeds beschikbare gegevens makkelijk verwerkt worden in klinisch onderzoek zonder inefficient en foutgevoelig overtyp werk. Het doel van Ciwit B.V. is om wereldwijd koppelingen te realiseren met alle grote EPDs.

Op dinsdag 3 november wordt de samenwerking feestelijk ingeluid door decaan prof. dr. Paul Smits.