Buitengebied blinde vlek snel internet

13/10/2015

Buitengebied blinde vlek snel internet

Een belangrijke voorwaarde voor een sterke economie is snel internet. Daarom zet het CDA dit punt op de agenda tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken in de Tweede Kamer, die komende week plaatsvindt.

De maatschappelijke behoefte aan snel internet is groot maar de voortgang hapert. Dit komt onder meer door hoge kosten en ingewikkelde regels. Het CDA vindt dat minister Kamp het laat afweten op dit dossier.

Tweede Kamerlid Agnes Mulder: `Snel internet is een belangrijke randvoorwaarde voor de hele Nederlandse economie en nodig om concurrerend te blijven met de rest van de wereld. Zo wordt in het onderwijs, de zorg en de agrarische sector veel verwacht van innovatieve ICT-oplossingen. Snel internet is nodig voor het bedrijfsleven, digitale onderwijsontwikkelingen, zorg op afstand, de leefbaarheid van het platteland en de mogelijkheid om thuis te werken. Hoewel in 2017 zelfs Europese vliegtuigen over 4G beschikken, lijkt het schier onmogelijk om het buitengebied van Nederland van snel internet te voorzien.'

Circa 330.000 huishoudens en bedrijven beschikken niet over een internetverbinding met een snelheid van ten minste 30 Mbps. Daarnaast blijkt uit cijfers van de Primair Onderwijsraad (PO-raad) dat 59 procent van de basisscholen in Nederland geen toekomstbestendig betaalbaar en snel internet heeft en dat daardoor de komende jaren 900.000 leerlingen verstoken dreigen te raken van modern onderwijs. En daar komt bij dat inwoners en bedrijven uiterlijk in 2017 geacht worden hun zaken met de overheid digitaal te gaan doen. Mulder: `er wordt steeds meer gevraagd op digitaal gebied van burgers, maar de overheid steekt de handen niet uit de mouwen om de voorzieningen hiervoor te realiseren of burgers de ruimte te geven dit zelf te regelen. Regels op het gebied van mededinging zitten burgers in de weg, onbestaanbaar in deze tijd.'

Het CDA wijst er ook op dat snel internet voor de recreatiesector van groot belang is. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat 80 procent van de kampeerders het essentieel vindt dat op de vakantiebestemming Wi-Fi aanwezig is.

Om de regering te manen tot meer acties en minder bureaucratie dient het CDA een motie in komende week tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Deze roept op tot minder regels en bureaucratie en meer investeringsruimte.

Trefwoorden

* snel internet * buitengebied * economie * investeren