Kinderombudsman in gesprek over pesten bij Verenigde Naties

13 okt 2015

Kinderombudsman Marc Dullaert spreekt vandaag bij de Verenigde Naties in New York over pesten en de wet op de sociale veiligheid op school. Deze Nederlandse wetgeving is een gevolg van het plan van aanpak tegen pesten, dat de Kinderombudsman in 2013 heeft opgesteld in samenwerking met het ministerie van OCW. De Kinderombudsman is in New York op uitnodiging van Marta Santos Pais, Special Representative of the UN Secretary-General on Violence against Children.

De bijeenkomst, die onderdeel is van de 70e zitting van de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties, staat volledig in het teken van pesten in het onderwijs. Doel van de bijeenkomst is om aandacht te vragen voor de impact die pesten heeft op kinderen; pesten is een vorm van geweld die net zulke grote gevolgen kan hebben als mishandeling of verwaarlozing. Tijdens de bijeenkomst worden aandacht besteed aan de wijze waarop landen pesten aanpakken. De Kinderombudsman geeft een toelichting op de Nederlandse wet Sociale veiligheid op School, die wereldwijd uniek is.

Verplichte aanpak

Sinds augustus zijn alle scholen in Nederland verplicht om een plan op te stellen om pesten te voorkomen en een persoon te benoemen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan en aanspreekpunt is voor leerlingen en docenten. Ook moeten scholen structureel monitoren in welke mate kinderen zich veilig voelen op school. Deze maatregelen zijn een gevolg van het plan van aanpak tegen pesten van de Kinderombudsman en het ministerie van OCW.

De Kinderombudsman is verheugd dat er internationaal aandacht is voor de Nederlandse aanpak tegen pesten. "Kinderen hebben recht op een veilige en beschermde omgeving. Docenten, ouders en schoolleiders moeten zich maximaal inspannen om de veiligheid van kinderen te waarborgen. Kinderen dragen immers de gevolgen van pesten een leven lang met zich mee."