Meer aanvragen mogelijk voor renovatiesubsidie

De regeling voor renovatiesubsidie die dit voorjaar voor de derde keer werd opengesteld, kan meer aanvragen ontvangen. Voor de subsidie was eerst EUR 300.000 beschikbaar, maar het zogeheten subsidieplafond wordt verhoogd met EUR 460.000 naar EUR 760.000. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten.

Er zijn sinds de openstelling eind maart al 83 aanvragen ingediend. Niet iedere aanvraag krijg de volledige toekenning van maximaal EUR 5.000. Mede daardoor en door de ophoging van het subsidieplafond, is er nog voldoende ruimte voor aanvragen.

Koopcontract

Huiseigenaren die in de periode van 28 maart tot en met 30 juni 2015 een koopcontract hebben getekend, kunnen 25 procent van de renovatiekosten (tot maximaal EUR 5.000) aan subsidie aanvragen bij de provincie. Het gaat hier om aanvragen voor een woning tot EUR 180.000. De aanvraag kan tot en met 30 maart 2016 worden ingediend. De renovatiesubsidie is onderdeel van het aanvalsplan Woningmarkt uit het programma Wurkje foar Fryslan. Geinteresseerden kijken voor meer informatie op www.fryslan.frl/renovatiesubsidie.