Drie inloopavonden over Stroomlijn langs de IJssel

Drie inloopavonden over Stroomlijn langs de IJssel

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 06 oktober 2015- Laatste update: 06 oktober 2015 15:02 uur

Rijkswaterstaat werkt voortdurend aan het veiliger maken en houden van ons rivierengebied tegen overstromingen. Ook in de uiterwaarden langs de IJssel is het nodig om de doorstroming van de rivier bij hoogwater te bevorderen door een deel van de begroeiing te verwijderen. De eerste werkzaamheden starten in november in de regio Olst-Wijhe. Om de bewoners te informeren over deze werkzaamheden organiseert de aannemerscombinatie Courant op 13 oktober een inloopavond in Wijhe.

De informatieavonden worden gehouden op:

* Gemeente Olst-Wijhe 13 oktober 2015 in het Gemeentehuis van Olst Wijhe, Raadhuisplein 1, Wijhe

* Gemeente Brummen 14 oktober 2015 in Zalencentrum Concordia, Engelenburgerlaan 1, Brummen

* Gemeente Kampen 19 oktober 2015 in Zalencentrum `De Leuke Hanzestad', IJsseldijk 12, Kampen

Op alle drie deze avonden bent u van 19:15 - 21:30 uur van harte welkom. Tijdens de inloopavond kunt u uw vragen stellen over het Programma Stroomlijn en de uitwerking daarvan voor de uiterwaarden langs de IJssel. We starten de avond met een korte introductie van Stroomlijn. De verschillende specialisten van Rijkswaterstaat en Courant beantwoorden uw vragen graag.

Programma Stroomlijn en Courant

Combinatie Courant voert in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de begroeiing in de uiterwaarden van de IJssel. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Waar het water het hardst door de uiterwaarden stroomt, vormen bomen en struiken de grootste belemmering. Daarom gaan we de begroeiing op deze plekken verwijderen. Hierbij wordt zorgvuldig omgegaan met beschermde dieren en planten zoals bevers, broedvogels, monumentale bomen en beschermde heggen. Het onderhoud langs de IJssel vinden gefaseerd plaats tussen het najaar van 2015 en eind 2016.

Samenwerken aan hoogwaterveiligheid

Programma Stroomlijn levert samen met andere programma's van Rijkswaterstaat, zoals Ruimte voor de Rivier, een belangrijke bijdrage aan het beschermen van Nederland tegen overstromingen. Want het klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Dit betekent dat we blijvend moeten werken aan bescherming tegen hoogwater.