Persuitnodiging: Presentatie rapporten MH17

vrijdag 2 oktober 2015 09:51 Binnenland

Dit is een origineel bericht van Onderzoeksraad voor Veiligheid

Dinsdag 13 oktober presenteert de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn rapporten over het onderzoek naar aanleiding van de crash van vlucht MH17. De Raad sluit met de publicatie een periode van vijftien maanden onderzoek af. De rapporten verschijnen in het Engels en in het Nederlands. Zij worden openbaar op het moment dat de presentatie is afgelopen.

In de rapporten staan vier onderwerpen centraal: de toedracht van de crash; het overvliegen van conflictgebieden; waarom Nederlandse nabestaanden twee tot vier dagen moesten wachten op bevestiging van de Nederlandse overheid dat hun naasten aan boord waren van vlucht MH17 en ten slotte de vraag of de inzittenden van vlucht MH17 iets van de crash hebben meegekregen.

Het onderzoek is niet gericht op vragen over schuld en aansprakelijkheid. Het is aan het strafrechtelijk onderzoek om daar antwoord op te geven.

De presentatie van de rapporten start om exact 13:15 op luchtmachtbasis Gilze-Rijen in Nederland en wordt gegeven voor voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij start de presentatie met een kort statement in het Nederlands en zal zijn presentatie daarna in het Engels vervolgen. Tijdens deze presentatie wordt ook de reconstructie getoond, die de Onderzoeksraad heeft gemaakt van een deel van het toestel. Aan de hand van de geborgen wrakstukken is een deel van cockpit en business class gereconstrueerd. Voor de presentatie en de bezoeken van nabestaanden wordt een tijdelijke accommodatie gebouwd op de luchtmachtbasis.

De presentatie van voorzitter Joustra duurt naar verwachting circa dertig minuten, waarna hij de luchtmachtbasis verlaat om zijn programma te vervolgen. Er is dan ook geen gelegenheid tot het stellen van vragen aan de voorzitter of het geven van een-op-een interviews.

De live-beeldregistratie van de presentatie wordt verzorgd door de Nederlandse omroepen NOS en RTL (pool). Zij stellen het pool-beeldmateriaal beschikbaar aan andere media/omroepen. Na de presentatie kunnen de aanwezige journalisten de reconstructie bekijken. Daarbij is het toegestaan om audiovisuele opnames te maken. Ook krijgt de aanwezige pers de onderzoeksrapporten uitgereikt. Op dat moment worden de rapporten ook via de website gepubliceerd.

Journalisten die de presentatie willen bijwonen, dienen zich voor 6 oktober 12:00 uur aan te melden. Alleen aanmeldingen per mail worden in behandeling genomen. Op de volgende pagina's staat hierover meer informatie.

De Onderzoeksraad hanteert bij toegang tot de presentatie de volgende uitgangspunten:

Toegang

- Toegang is alleen mogelijk na schriftelijke aanmelding via het volgende mailadres: press@safetyboard.nl

- Toegang tot het terrein is alleen mogelijk op vertoon van geldige legitimatie en een (internationale) perskaart. Indien niet in bezit van een perskaart: een bewijs van welke nieuwsorganisatie men vertegenwoordigt.

- Indien het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overstijgt, zal de Onderzoeksraad een selectie maken onder de aanmeldingen.

- Voor het verkrijgen van toegang zijn er de volgende mogelijkheden:

o Aanwezigheid in de zaal op een van de zitplaatsen (zonder camera's e.d.)

o Televisiecamerapositie achter in de zaal. Hiervoor is slechts een klein aantal plaatsen beschikbaar.

o Fotocamerapositie in een apart fotografenvak in de zaal.

o Een televisiecamerapositie buiten de zaal van de tijdelijke accommodatie, op een daartoe aangewezen locatie.

Nadere toelichting op deze punten volgt hieronder.

- De Onderzoeksraad maakt uiterlijk 7 oktober bekend of het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overstijgt en of er een selectie is gemaakt.

Televisie

- De live-beeldregistratie van de presentatie wordt verzorgd door de Nederlandse omroepen NOS en RTL (pool). Zij stellen het pool-beeldmateriaal beschikbaar aan andere media/omroepen, zowel via satelliet (EBU of ENEX) als ter plaatse. Aanvragen hiervoor kunnen ingediend worden bij:

press@safetyboard.nl

- Bij verzoeken van omroepmedia dient te worden aangegeven:

o alleen beeldregistratie (poolfeed) ontvangen

o aanwezig zijn met journalist (radio, tv of online)

o aanwezig zijn met cameraman

o presentatie live bijwonen (en registreren) en na afloop opname van de reconstructie

o gebruik maken van een feedpoint voor live kruisgesprekken (standup) en/of playouts.

- Naast de registratie door NOS en RTL is er slechts zeer beperkt ruimte voor andere omroepen om vanaf een aantal aangewezen posities de presentatie van voorzitter Joustra (live) met een camera te registreren. De Onderzoeksraad zal bij een eventuele selectie rekening houden met omroepen uit de

landen waar slachtoffers van de ramp MH17 zijn te betreuren en de landen die hebben deelgenomen aan het onderzoek.

- Omroepen die de presentatie (live) willen registreren, dienen dat voor 6 oktober 12:00 uur schriftelijk door te geven via: press@safetyboard.nl .

- De Onderzoeksraad bericht uiterlijk 7 oktober welke media een camerapositie toegewezen krijgen.

- Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om tijdens de presentatie op andere plaatsen in de zaal cameraposities in te nemen.

- Het is niet toegestaan om microfoons of andere opnameapparatuur op het spreekgestoelte te plaatsen. NOS/RTL zal faciliteiten leveren voor audio-opnames.

- Omroepen die met SNG-wagens komen, dienen zelf zorg te dragen voor een vergunning (zie www.agentschaptelecom.nl )

- Het is niet toegestaan om voor of tijdens de presentatie een stand-up in de zaal op te nemen.

- Na afloop van de presentatie kunnen opnames gemaakt worden van de reconstructie. Hierbij zijn geen cameraposities vastgesteld en is het mogelijk om een stand-up op te nemen (zie verder kopje reconstructie).

Radio

- NOS/RTL faciliteert de mogelijkheid om geluid van de presentatie 'in te prikken'.

- Ook voor radioverslaggevers is het nadrukkelijk niet toegestaan om tijdens de presentatie zelf verslag te doen en daarmee de presentatie te verstoren.

Fotografie

- Fotojournalisten die de presentatie van de rapporten willen bijwonen, dienen zich voor 6 oktober schriftelijk aan te melden via press@safetyboard.nl

- In de ruimte waar de presentatie wordt gehouden, is een vak ingericht voor fotografen. Het is niet toegestaan om tijdens de presentatie op andere plaatsen in de zaal cameraposities in te nemen.

- Indien het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, zal de Onderzoeksraad een selectie maken.

- Het maken van foto's mag de presentatie zelf niet verstoren.

- Na afloop van de presentatie kunnen foto's gemaakt worden van de reconstructie.

Reconstructie

- Nadat de presentatie door voorzitter Joustra is afgerond, bestaat de mogelijkheid om tot circa 16.30 uur de reconstructie te bekijken. Omdat hier voldoende ruimte is om cameraposities in te nemen, kan iedereen die dat wenst opnames maken. Om de bezichtiging in goede banen te leiden, zal de

Onderzoeksraad de aanwezige media in groepen indelen.

Stand-up posities buiten de accommodatie

- Omroepen die buiten de tijdelijke accommodatie op de luchtmachtbasis een stand-up positie willen innemen, kunnen dat alleen doen in het daarvoor aangewezen vak.

- De luchtmachtbasis is een militair terrein dat u niet zonder toestemming kunt betreden. Het is dan ook niet mogelijk het terrein te betreden met bijvoorbeeld SNG-wagens die niet van te voren zijn aangemeld.

- Verslaggevers die niet zelf met een SNG-wagen naar de presentatie komen, maar wel een verslag willen doorzenden, kunnen contact opnemen via press@safetyboard.nl.

Vervoer

- Journalisten worden op 13 oktober vanaf 10.00 uur opgevangen op een locatie met voldoende parkeergelegenheid buiten de luchtmachtbasis. Hier kunnen zij zich registreren en accrediteren. Het adres wordt bij de bevestiging bekend gemaakt. Vanaf deze locatie worden de journalisten per bus naar

de presentatielocatie op de luchtmachtbasis gebracht.

- SNG-wagens die vooraf toestemming hebben gekregen, ontvangen via de Onderzoeksraad een opstellocatie van waar de wagens onder begeleiding naar de presentatielocatie worden gebracht.

- Na afloop van de bijeenkomst zullen journalisten weer per bus teruggebracht worden naar de ontvangstlocatie. SNG wagens kunnen enkel onder begeleiding de basis verlaten.

Overig

- Journalisten en/of medewerkers dienen te allen tijde de instructies van het door de Onderzoeksraad of Defensie aangewezen personeel op te volgen. Bij geconstateerde overtredingen hebben de Onderzoeksraad en Defensie de mogelijkheid de toegang tot de basis in te trekken.

- Er zijn flexibele werkplekken ter beschikking met elektriciteit.

Aanmelden

Pers kan zich tot uiterlijk dinsdag 6 oktober 12.00 uur aanmelden door een e-mail te sturen naar press@safetyboard.nl met daarin duidelijk omschreven:

- Naam nieuwsorganisatie/programma en land plus adres van de nieuwsorganisatie waarvoor men werkt

- Contactpersoon voor correspondentie met Onderzoeksraad

- Voornaam en achternaam volgens paspoort en functies van verslaggevers en medewerkers ter plaatse

- Paspoortnummer journalisten

- Telefoonnummer van journalisten/cameracrew

- Indien van toepassing: duidelijk aangeven of een camerapositie voor opnames van de presentatie gewenst is. De Onderzoeksraad zal uit alle inschrijvingen een selectie maken.

- Indien van toepassing: duidelijk aangeven of een SNG-wagen op de basis gewenst is. De Onderzoeksraad zal uit alle inschrijvingen een selectie maken.

Telefonische aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.