Koning opent Energy Transition Centre in Groningen

17 september 2015

Zijne Majesteit de Koning opent dinsdagochtend 13 oktober 2015 het Energy Transition Centre (EnTranCe) in Groningen. In deze proeftuin voor energietransitie van de Hanzehogeschool Groningen en Energy Academy Europe werken studenten en onderzoekers nauw samen met bedrijven. Samen zoeken zij naar innovatieve oplossingen voor de overgang naar een duurzame samenleving gebaseerd op schone energiebronnen.

Het Energy Transition Centre (c) Hanzehogeschool Groningen

Het nieuwe gebouw van EnTranCe op de Zernike Campus in Groningen biedt studenten, onderzoekers en deelnemende bedrijven de benodigde technische faciliteiten, kennis, ondersteuning en een netwerk. Zo worden nieuwe ideeen rechtstreeks gekoppeld aan bestaande en toekomstige markten. Start-ups kunnen hierdoor directe ondersteuning krijgen van specialisten uit diverse sectoren.

Na de opening van EnTranCe krijgt de Koning een rondleiding. Studenten van mbo-, hbo- en wo-instellingen uit de regio laten samen met docenten en ondernemers de nieuwste ontwikkelingen in de duurzame energieketen zien. Zij tonen de Koning diverse projecten waarin mobiliteit en wonen elkaar versterken, zoals zonnepanelen op water en een brandstofcelauto.

De Hanzehogeschool Groningen richt zich op energie(transitie) in het onderwijs en onderzoek. Daarbij zijn kenniscentra, lectoraten, opleidingen, studenten en docenten betrokken. Inmiddels zijn er twee masteropleidingen op dit gebied. In Energy Academy Europe brengen Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit hun energieonderwijs en onderzoek samen.

RVD, nr. 301