Lelystad krijgt noodopvang in rijksgebouw(en)


Geplaatst: 13-10-2015

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het voornemen om in Lelystad vluchtelingen op te vangen in rijksgebouwen. Het COA kan daarvoor de beschikking krijgen over twee leegstaande kantoorgebouwen van de Rijksgebouwendienst. Het gaat om een noodopvangvoorziening in het voormalige
gebouw van het Openbaar Ministerie aan de Schepenen 7 en het voormalige politiebureau aan het Zuiderwagenplein 1.

Opvanglocatie COA

Dinsdagavond heeft het college de gemeenteraad over het voornemen van het COA geinformeerd. De gemeenteraad droeg het college een aantal weken geleden in een motie op om actief te blijven zoeken naar mogelijke opvanglocaties voor vluchtelingen.

Voormalig OM gebouw

Het COA heeft dinsdagmiddag de twee gebouwen bekeken en bekend gemaakt dat het voormalige OM gebouw aan Schepenen 7 geschikt is voor noodopvang van ongeveer 325 vluchtelingen voor maximaal een jaar. Direct omwonenden zijn hierover dinsdagavond per brief geinformeerd.

Gemengde groep

Wanneer de noodopvang in gebruik wordt genomen is nog niet bekend. Het inrichten zal nog enkele weken in beslag nemen. Ook is nog niet bekend waar de vluchtelingen die daar zullen worden opgevangen vandaan komen. Wel is bekend dat het om een gemengde groep vluchtelingen zal gaan.

Zuiderwagenplein

Of het voormalige politiebureau aan het Zuiderwagenplein 1 ook geschikt is voor noodopvang moet nog blijken uit bouwtechnisch onderzoek. Het zal nog ongeveer een week duren voordat hierover meer bekend is. Mocht deze locatie voor noodopvang in aanmerking komen (gedacht wordt aan noodopvang
voor 225 vluchtelingen), dan zal dit voor kortere duur zijn. Gemeente Lelystad en het COA zijn vanwege de komst van migrantenhuisvesting aan het nabij gelegen Maerlant, overeengekomen dat de opvang aan het Zuiderwagenplein beeindigd wordt, zodra de migrantenhuisvesting gereed is voor
ingebruikname. Mocht noodopvang op deze locatie mogelijk zijn, dan worden direct omwonenden per brief geinformeerd.

Rondleiding

Voordat de locatie(s) in gebruik wordt/worden genomen, is er op de betreffende locatie een rondleiding voor inwoners van Lelystad, waarbij er gelegenheid is tot het stellen van vragen over de noodopvang.

Meer informatie

Lelystad.nl/Vluchtelingenopvang