Buurtschouw Naarderwoonbos


Buurtschouw Naarderwoonbos

De bewoners van het Naarderwoonbos zijn goed te spreken over hoe de gemeente de vorig jaar tijdens de wijkschouw aangedragen aandachtspunten heeft opgepakt. Ze zien blijvend resultaat en in het algemeen zijn de bewoners tevreden over het gemeentelijk onderhoud in de wijk. Afgelopen week was er
weer een wijkschouw en die leverde slechts enkele nieuwe aandachtspunten op. Het buurtplatform en de gemeente pakken zaken samen op, en dat werkt!

Wethouder Marleen Sanderse was aanwezig bij de wijkschouw, samen met het buurtplatform Naarderwoonbos en een aantal ambtenaren. Ook wijkagent Robin Vlug liep even mee en maakte zo kennis met de bewoners.

Mooi om te zien was dat ook in deze wijk bewoners het beheer van bepaalde zaken in overleg met de gemeente oppakt. Zo zijn er een aantal bewoners die gezamenlijk zorg dragen voor de hagen rond de speelplaatsen. Een wens van de bewoners is om meer structuur aan te brengen in het gedeelte waar
allerlei soorten groen bloeien. De komende tijd bekijken gemeente en buurtplatform samen de mogelijkheden daarvoor. Belangrijk is dat het groen aantrekkelijk blijft voor vlinders en andere insecten.