Infoversum, TTIP en Noorderplantsoen in commissies gemeenteraad


De problemen van koepelbioscoop Infoversum. Experimenten in de sociale zekerheid zoals bij de bijstand. De vraag of Groningen een TTIP-vrije gemeente moet worden. En een discussienota over het Noorderplantsoen. Dat zijn enkele onderwerpen die die woensdag 14 oktober in commissievergaderingen
van de Groningse gemeenteraad aan de orde komen.

Er zijn drie raadscommissievergaderingen. De commissie Financien en Veiligheid, die over het Infoversum praat, begint woensdag om 13.00 uur. Om 16.30 uur debatteert de raadscommissie Werk en Inkomen over de plannen van B&W om te experimenteren in de sociale zekerheid. `s Avonds om 20.00 uur is
de beurt aan de commissie Beheer en Verkeer waar onder andere het Noorderplantsoen op de agenda staat. Deze openbare vergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis. Ze zijn ook online live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad. Daar zijn ook de
precieze agenda's en de nota's te vinden.

Tegenkracht
De problemen bij het Infoversum, het enige full dome theater, komen aan de orde in de raadscommissie Financien en Veiligheid (13.00 uur). In juni 2014 werd deze koepelbioscoop met veel enthousiasme geopend. Nu blijkt dat de bezoekersaantallen fors tegenvallen en dat de bioscoop in de
financiele problemen zit. Het businessplan deugde niet, aldus het college van B&W. Het gaat ervan uit dat de gemeente de lening van 2,5 miljoen euro niet terugkrijgt. B&W willen leren uit de lessen van het Infoversum en bij grote projecten "tegenkracht" organiseren. Dat betekent onderzoek van
een externe partij naar een businessplan, "ongeacht wat andere financiers er van hebben gevonden."

TTIP
Later in de middag praat de raadscommissie Werk en Inkomen (16.30 uur) onder meer over de vraag of Groningen een TTIP-vrije gemeente moet worden. De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen over een handelsverdrag: het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). De FNV,
bang voor de gevolgen van dit verdrag, heeft het college gevraagd uit te roepen tot TTIP-vrije gemeente. Maar B&W vinden het nog te vroeg en nog niet nodig een standpunt tegen TTIP in te nemen.

Stadjerspas
Verder gaat het in deze commissie over de plannen van B&W om te experimenteren in de sociale zekerheid. Bijvoorbeeld met `Bijstand op maat'. Daarbij kunnen bijstandsgerechtigden kiezen uit vier of vijf keuzepakketten bovenop hun uitkering. Bijstandsgerechtigden krijgen bijvoorbeeld vijftig
euro minder bijstand en mogen onbeperkt bijverdienen. Wethouder Mattias Gijsbertsen: "Waar we naar zoeken is wat mensen nodig hebben om zelf hun situatie te verbeteren, uit de bijstand te komen en de weg naar werk en participatie te vinden." Ook de ontwikkelingen rond de Stadjerspas komen in
de commissie aan de orde. Vanaf 1 januari is de vernieuwde digitale Stadjerspas actief waarover de Stadjers in november worden geinformeerd met een voorlichtingscampagne.

Noorderplantsoen
's Avonds in de raadscommissie Beheer en Verkeer (20.00 uur) gaat het onder meer over het Noorderplantsoen. De commissie bespreekt een discussienota van de raadsleden Leemhuis (GroenLinks), Schimmel (D66) en Sijbolts (Stadspartij) naar aanleiding van een Stadspanel-onderzoek over het
Noorderplantsoen en een Noorderzon-debat over het park. Punten die aan de orde kunnen komen, zijn de bbq's ( "Verbieden, concentreren of vrij laten en mogelijk zelfs faciliteren?"), handhaving ("Zijn hogere boetes noodzakelijk?") en de parkcommissie. In deze raadscommissie gaat het verder over
de parkeerplannen voor de Korrewegwijk, Oosterparkwijk en De Hoogte en op verzoek van GroenLinks ook over scooterbeleid. Overigens is er woensdag om 16.00 uur in de nieuwe raadzaal een zogeheten actualiteitendebat over het stopzetten van de bouw van appartementen bij de Noorderkerk in de
Akkerstraat. Het debat is aangevraagd door de SP en de Stadspartij.

Agenda Financien en Veiligheid, 13.00 uur: http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=48337

Agenda Werk en Inkomen, 16.30 uur: http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=48336

Agenda Beheer en Verkeer, 20.00 uur: http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=48338

Gepubliceerd op: 13-10-2015 20.40 uur; Laatst gewijzigd op : 13-10-2015 20.41 uur