Leidschendam-Voorburg bereid tot noodopvang asielzoekers


Voorleeshulp

13 oktober 2015 - De gemeente Leidschendam-Voorburg meldt zich dinsdag 27 oktober officieel aan bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) voor acute noodopvang voor asielzoekers. De locatie van de noodopvang is sportcomplex De Fluit, dat geschikt is voor maximaal 200 asielzoekers. De
noodopvang is beschikbaar voor maximaal 2 x 72 uur. Dit heeft wethouder Floor Kist zojuist namens het college medegedeeld aan de gemeenteraad.

Direct omwonenden ontvangen vanavond een brief met een uitnodiging voor een informatieavond, die nog deze week plaatsvindt.

De noodopvang die Leidschendam-Voorburg beschikbaar heeft, is vergelijkbaar met de kortstondige opvang bij crisis of calamiteit. Sportcomplex De Fluit in Leidschendam is daarvoor binnen de gemeente de aangewezen locatie. Tot aan het moment van officieel aanmelden bij het COA gaat de gemeente
alles regelen dat nodig is voor de noodopvang.

Op www.lv.nl/noodopvang staat inmiddels informatie over de noodopvang en een overzicht met de meest voorkomende vragen en antwoorden. Hieraan wordt nog een liveblog toegevoegd, waarop de laatste stand van zaken wordt bijgehouden.

De afgelopen weken heeft de toename van asielzoekers geleid tot een oproep aan gemeenten om extra opvangmogelijkheden te bieden. Mocht het COA inderdaad gebruik willen maken van De Fluit, dan zal de gemeente in samenwerking met onder andere het Rode Kruis en Leger des Heils bedden plaatsen en
de asielzoekers van eten, drinken en dergelijke voorzien. Gedurende die noodopvang van drie tot maximaal zes dagen is De Fluit niet voor andere doeleinden beschikbaar.

Het aanbod om desgevraagd noodopvang te leveren staat los van de wettelijke verplichting tot huisvesting van statushouders (asielzoekers met een verblijfsstatus) die Leidschendam-Voorburg al jaren verzorgt. De noodopvang staat ook los van het brede haalbaarheidsonderzoek voor het opvangen van
vluchtelingen; dat onderzoek gaat gewoon door.

Meer informatie..