Vluchtelingen voorlopig op Crailo; COA onderzoekt aangedragen locati..


De negen gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek plus Eemnes hebben in goede onderlinge samenwerking een vlekkeloze verhuizing kunnen organiseren voor de ongeveer 100 vluchtelingen die gedurende tien dagen, tot maandag 12 oktober 2015, in Kortenhoef (gemeente Wijdemeren) verbleven. De groep
is eerder in Laren opgevangen.

De vluchtelingen worden de komende maanden ondergebracht in een vrijstaande barak op het Larense deel van Crailo (het voormalige AZC-terrein). Daarvoor heeft de provincie Noord-Holland, eigenaar van de grond en de gebouwen op Crailo, toestemming gegeven. Hiermee krijgt de opvang op deze
locatie meer het karakter van noodopvang (gedurende maximaal een half jaar op een locatie). Vrijwilligers, Veiligheidsregio en Brandweer hebben de afgelopen dagen met man en macht gewerkt om de huisvering aan de minimale normen te laten voldoen.

Locaties voor noodopvang

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers onderzoekt ondertussen de locaties voor noodopvang in de regiogemeenten die de regio aangeboden heeft. Daarbij gaat het om drie locaties, waarop elk maximaal ongeveer 400 vluchtelingen zullen worden gehuisvest. De regio verwacht eind oktober uitsluitsel
te kunnen geven over de locaties en definitieve aantallen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.regiogv.nl/opvang-vluchtelingen/regionale-opvang-vluchtelingen.