Mooi akkoord cao metaal & techniek


Mooi akkoord cao metaal & techniek

Geplaatst op 13 oktober 2015
[IMG]

Na een wachttijd van een half jaar en intensief campagnevoeren hebben we eindelijk een principe akkoord kunnen bereiken over een cao in de Metaal & Techniek. Het akkoord bevat goede afspraken over loon, scholing en duurzame inzetbaarheid.

Loon

Over een looptijd van 26 maanden (van 1 maart 2015 tot en met 30 april 2017) zullen de lonen als volgt structureel worden verhoogd:

* 1,75% per 1 december 2015
* 1,75% per 1 juli 2016
* 0,55% per 1 januari 2017

Daarnaast krijgt iedere medewerker op 1 februari 2016 een eenmalige uitkering van 0,65% van het jaarsalaris. Voor jongeren met vakdiploma zullen daarnaast per 1 september 2016 de schalen met EUR38,- worden verhoogd.

Verlof

De verlofregelingen worden gewijzigd. Vanaf 1 januari 2017 krijgt iedere medewerker er 1 verlofdag bij (bij fulltime dienstverband). Daarentegen wordt regeling rond ouderenverlof als volgt aangepast:

* 50 - 0 dagen
* 53 - 1 dag
* 55 - 2 dagen
* 57 - 4 dagen
* 58 - 8 dagen
* 60 - 10 dagen
* 61 - 12 dagen
* 65 - 12,5 dagen

Dit conform de bestaande systematiek in de cao (helft per 1 januari en helft per 1 juli van enig jaar).
Uiteraard zullen mensen die al verlofrechten hebben voor ouderen deze behouden, zolang deze meer zijn dan de nieuwe regeling (de extra vakantie wordt dan daarin verrekend). Voor meer details verwijzen we de medewerkers naar de complete tekst van het principe akkoord dat binnenkort op deze
website zal worden geplaatst.

Speciale afspraak voor leden

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing, hierdoor werd de fiscaal vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie niet meer automatisch toegepast. In het akkoord is nu afgesproken dat met ingang van 2016 deze verrekening door werkgevers weer toegepast moet worden.
Indien de ruimte in de werkkostenregeling volledig gebruikt is voor andere zaken, dan zal de desbetreffende werkgever het vakbondslid dat daarom verzoekt een extra scholingsdag moeten gunnen. Deze afspraak geldt dus alleen voor leden van de vakbond, doe er je voordeel mee!

Duurzame inzetbaarheid

Projecten rond duurzame inzetbaarheid (zoals www.allesdraaitomjij.nl) zullen worden voortgezet.
Er komen 1.000 scholingsbaanvouchers van EUR1.500,- beschikbaar via de opleidingsfondsen. Deze vouchers kunnen door werknemers worden ingezet voor eigen scholing zonder dat daar de werkgever zeggenschap heeft.

Verdere afspraken duurzame inzetbaarheid:

* Loopbaancoaching via de vakbonden blijft beschikbaar (voor meer info: www.loopbaan-services.nl)
* Deeltijdpensioen vanaf 58 en de 4 daagse werkweek worden mogelijk.
* Aandacht voor mantelzorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hoe nu verder?

Het volledige principe akkoord is binnenkort na te lezen op www.ikbenmetaal.nl Binnenkort ontvangen de leden nadere informatie over de ledenraadpleging en de stemming over dit principe akkoord.

Vragen?

Voor meer informatie over het bovenstaande kun je contact opnemen met Albert Meeuwissen of Dirk van Gestel

Informatie

Sectoren: Industrie en Handel
Branche: Metaal & Techniek
Geplaatst in: Actueel Nieuws