Utrecht genomineerd voor titel Fietsstad 2016


13-10-2015

Utrecht is genomineerd voor de titel Fietsstad 2016. Tijdens de bekendmaking van de nominatie vandaag werd Utrecht geprezen om het brede scala aan maatregelen om fietsen te stimuleren. Van grote fietsenstallingen en snelle fietsroutes tot slimme proeven met tijdelijk parkeren voor fietsers.
Aandachtspunt wat betreft de Fietsersbond blijven werkzaamheden in verband met grote ontwikkelingen als het Utrechtse stationsgebied.

Utrecht wil de titel Fietsstad 2016 graag in de wacht slepen om de fietsenergie die door de Grand Depart van de Tour de France is ontstaan langer vast te houden. Het thema voor de verkiezing van dit jaar is Bikenomics, oftewel de economische waarde van de fiets(er). Hieronder valt bijvoorbeeld
de omzet van de fietsdetailhandel, maar ook gezondheidsbaten doordat werknemers meer beweging krijgen of verbetering van luchtkwaliteit als mensen de fiets in plaats van de auto gebruiken. Wethouder Lot van Hooijdonk is enthousiast over de nominatie: "Wij hopen dat deze verkiezing een extra
stimulans levert aan de ontwikkeling van het fietsklimaat in de stad maar vooral ook voor de Utrechtse Bikenomics".

Utrecht kiest voor de fiets
Als het aan Utrecht ligt wordt de fiets het belangrijkste vervoersmiddel in de stad. De nationale titel Fietsstad 2016 is hierin een belangrijke stap. Voor deze inschrijving (pdf) gaf Utrecht aan welke inspanningen de laatste vier jaar zijn gedaan en wat de plannen voor de komende jaren zijn.
Zo zijn al icoonprojecten als het P-route systeem voor fietsers, de herinrichting Mariaplaats en de Jaarbeurspleinstalling gerealiseerd. De komende jaren komen onder andere de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal tussen Leidsche Rijn en Oog in Al en de grootste fietsenstalling ter
wereld in het Stationsgebied gereed.

Actieplan Utrecht Fietst!: op weg naar wereldfietsstad
Ambitieuze, maar vooral concrete maatregelen staan in het Actieplan Utrecht fietst! dat is vastgesteld op basis van het stadsgesprek Fiets dat op 26 januari 2015 plaats vond. Utrecht groeit de komende decennia naar 400.000 inwoners. Ook het fietsgebruik groeit ieder jaar met 4%. Om deze
groeiende stad leefbaar, bereikbaar en economisch sterk houden is het college er van overtuigd dat de fiets een belangrijke rol kan en moet spelen.

Winnaar in mei 2016 bekend
In het voorjaar 2016 kunnen de genomineerden zich extra profileren door middel van een fietsevenement, waarna in mei de winnaar bekend wordt gemaakt. Naast Utrecht zijn ook Goes, Nijmegen, Maastricht en Groningen kanshebber op de titel.