Najaarstoezichtacties voor schoon en gezond water


13-10-2015 Voor schoon, gezond oppervlaktewater voert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vanaf dit najaar weer diverse toezichtacties uit. De toezichtacties zijn in Noord Holland op agrarisch ondernemers en particulieren.

Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen weghouden van water

Het HHNK doet dit in samenwerking met andere toezichthoudende instanties. Met de acties willen zij voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het oppervlaktewater terechtkomen. De meeste agrariers spannen zich hier al flink voor in maar want de flora en fauna in en om de sloot
zijn gebaat bij een schone sloot.
Om dit goed te monitoren zijn er drie acties uitgezet.

1. Luchtsurveillance op veldbespuitingen

Vanuit de lucht houdt het HHNK met een vliegtuig in de gaten of er niet te dicht in de buurt van sloten met gewasbeschermingsmiddelen is gespoten waardoor deze in de sloot komen. De gewasbeschermingsmiddelen worden door agrarisch ondernemers en ook door particulieren gebruikt. De controle op
het gebruik van de middelen doen zij samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de milieupolitie Noord-Holland Noord.

2. Zelfscans en controle opslag van mest en composteren

Om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen weglekken, zijn er regels voor de opslag van agrarische bedrijfsstoffen zoals mest en compost. En daarbij krijgen agrariers ook praktische tips om hun opslag te verbeteren. Om de agrariers daarbij te helpen zijn er scans ontwikkeld
waarmee ondernemers zelf kunnen controleren of de opslag van agrarische stoffen of het composteren goed gaat. Deze scans zijn ontwikkeld door gemeenten, Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), de milieupolitie, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en Koninklijke Algemene
Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB),

3. Controle erf bloembollentelers

De derde toezichtactie betreft het erf en de sloot rondom bloembollenbedrijven. Ter plaatse bekijkt het HHNK samen met de ondernemer hoe deze het ongemerkt lozen van stoffen van zijn erf naar de sloot kan voorkomen. Een aantal praktische oplossingen zijn door bollentelers zelf bedacht in het
gezamenlijke project 'Schoon erf, schone sloot'; een samenwerkingsproject van HHNK met de sector: KAVB, LTO, gewasbeschermingsmiddelenleveranciers, groothandel om lozing van het erf via de put naar de sloot te voorkomen. Het project 'Schoon erf, schone sloot' is genomineerd voor de
innovatieprijs handhaving en toezicht.
U kunt uw stem uitbrengen op www. verkiezingenhandhavingentoezicht.nl.

Foto: hier ligt de opslag te dicht bij de sloot waardoor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen direct in de sloot kunnen stromen. Foto: hier ligt de opslag te dicht bij de sloot waardoor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen direct in de sloot kunnen stromen.
13-10-2015
Thema Nieuws, Drechternieuws