Moerdijk hoopt op oplossing HSL-geluidsoverlast dankzij toezegging 1..


Geplaatst: 13-10-2015

De gemeente Moerdijk is blij met de 1 miljoen euro die het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft gereserveerd om bij te dragen aan de oplossing voor de geluidsoverlast als gevolg van de HSL. Moerdijk hoopt dat met dat bedrag een oplossing wordt gevonden voor de hinder die
inwoners van Zevenbergschen Hoek nog steeds ervaren. Vorige maand nog concludeerde IenM dat er geen oplossing was voor de huidige geluidsoverlast. Na overleg met o.a. de gemeente Moerdijk is nu toch een bedrag uitgetrokken om de problemen aan te pakken.

In een conceptrapportage in september stelde IenM dat verhogen van de bestaande geluidschermen op het trace Zevenbergschen Hoek geen optie is, omdat in dat geval de hele fundering vervangen zou moeten worden. De hoge kosten daarvan wegen volgens het ministerie niet op tegen het rendement. En
een andere mogelijke maatregel - de aanleg van raildempers en het absorberend maken van de geluidschermen - hebben geen effect, zo bleek uit onderzoek.

Moerdijk drong daarna aan op extra overleg en onderzoek. Dat leidde tot de toezegging van het ministerie van IenM. Met ProRail en Rijkswaterstaat wordt gesproken over het vervolg.