Raad van Almere geeft stad invloed op begroting


13 oktober 2015

Raad van Almere geeft stad invloed op begroting

Op donderdag 5 november organiseert de Raad van Almere van 19.00 uur tot 21.00 uur een motiemarkt. Tijdens deze markt kan iedereen die in Almere woont, werkt of actief is, ideeen en plannen aanbieden aan de raadsleden. De raadsleden kunnen die ideeen en plannen adopteren tijdens deze
motiemarkt. De raadsleden kunnen het geadopteerde plan of idee als een motie of amendement agenderen en dus ter stemming brengen tijdens de begrotingsbehandeling, die een week later plaats vindt.

Een aantal inwoners die pleiten voor zorgvoorzieningen in hun buurt. Inwoners die de gemeente oproepen te investeren in duurzaamheid. Een ondernemer met een plan om banen te creeren voor jongeren. Schoolbesturen en onderwijsinstellingen die pleiten voor investeringen in speciaal onderwijs.
Alle denkbare ideeen en plannen zijn welkom op de motiemarkt.

Het vaststellen van de begroting is het belangrijkste moment van het politieke jaar. In de begroting worden ingrijpende keuzes gemaakt en worden de euro's verdeeld. De gemeenteraad nodigt daarom iedereen uit om op deze motiemarkt invloed uit te oefenen op de begroting 2016.

Meer informatie en het aanmeldingsformulier is te vinden op de website van de gemeenteraad: http://gemeenteraad.almere.nl/motiemarkt.