Gemeente Winsum | Geld voor verkeersmaatregelen Winsum


Gepubliceerd op: 13 oktober 2015

De financiering voor een groot aantal infrastructurele projecten in de gemeente Winsum is rond. De provinciale weg N361 tussen Winsum en Groningen wordt verbeterd en er wordt een Fietsroute Plus aangelegd. Nu kan ook worden begonnen met de planvorming voor een nieuwe verbindingsweg tussen de
N361 en de Onderdendamsterweg. Daarnaast is 50% van de benodigde financiering voor de verbetering van de spoorwegveiligheid in de gemeente Winsum geregeld. De provincie en de gemeente Winsum betalen daar gezamenlijk aan mee. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Winsum moeten nog wel
instemmen met de financiering van de plannen.

Maatregelen N361 Winsum - Groningen

De provinciale weg N361 tussen Groningen en Lauwersoog is een van de onveiligste provinciale wegen in Groningen. Omdat de weg door een aantal dorpen loopt, ontstaan daar problemen met de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Ook voldoet de N361 op een aantal plekken niet aan de gestelde eisen
voor dit type weg (logica, directheid, herkenbaarheid en hoeveelheid aansluitingen). De N361 tussen Groningen en Winsum krijgt een nieuwe, herkenbare weginrichting met overzichtelijke kruispunten en oversteken. Hierdoor moet de weg veiliger worden en kan het verkeer beter doorstromen. Fietsers
tussen Winsum en Groningen kunnen straks gebruik maken van een zogenaamde Fietsroute Plus, een extra breed en comfortabel fietspad. Half november kunnen belangstellenden terecht op twee inloopbijeenkomsten, waar de plannen voor verbeteringsmaatregelen op de N361, in de dorpen en de Fietsroute
Plus worden gepresenteerd. Hierover volgt later meer informatie. De planvorming voor de verbeteringen in het dorp Winsum wordt in 2016 opgestart.

Aansluiting N361 - ringweg Groningen (Noorderhoogebrug)

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe aansluiting van de N361 op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug. Hiervoor zijn verschillende alternatieven in beeld. Eind 2015 worden de onderzoeken afgerond.

Spoorwegovergangen Winsum

ProRail en de gemeente Winsum hebben samen een plan opgesteld om 17 van de 23 spoorwegovergangen in de gemeente veiliger te maken. De provincie en de gemeente hebben nu de afspraak gemaakt om samen de helft van de kosten hiervan te betalen. De komende periode moeten met het Rijk afspraken
gemaakt worden over de financiering van de dekking van de andere 50%.

Verbindingsweg Winsum-Noord

Net boven Winsum komt een nieuwe verbindingsweg met de Onderdendamsterweg ten oosten van het dorp. Door deze verbinding rijdt (vracht)verkeer vanaf het noorden richting Onderdendam niet meer door het dorp Winsum zelf heen. In 2016 wordt begonnen met het maken van plannen voor de nieuwe
verbindingsweg.