Belgie ontmoet UN Women


Datum: 13 oktober 2015

UN Women

Vandaag ontmoette de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een delegatie van UN Women om hun partnerschap inzake gendergelijkheid en empowerment van vrouwen te bespreken.

Al sinds haar oprichting in 2010 is Belgie lid van UN Women. Ons land zal de organisatie financieel en politiek blijven steunen, zowel via het VN-systeem als via gouvernementele relaties en niet-gouvernementele organisaties. Bovendien werd werd UN Women onlangs bevestigd als een multilaterale
partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking biedt aanzienlijke steun aan UN Women door bij te dragen aan de algemene middelen op een meerjarige basis. In 2014 bedroeg de Belgische bijdrage 4 miljoen euro, deze bleef even hoog in 2015.

Het bezoek van UN Women aan Brussel valt samen met het open debat over vrouwen, vrede en veiligheid in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat debat markeert de 15de verjaardag van de aanneming van Resolutie 1325 (2000). Oorlog en conflicten blijven belangrijke obstakels voor duurzame
ontwikkeling en hebben nadelige gevolgen voor de kloof tussen mannen en vrouwen wereldwijd. Hoewel vrouwen vredesbewegingen hebben geleid en bijgedragen hebben aan het herstel van gemeenschappen na conflicten, worden ze nog steeds bijna volledig geweerd uit vredesonderhandelingen.

UN Women is een strategische partner voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking om de deelname van vrouwen in vredesprocessen te bereiken. Belgie steunt het engagement van UN Women voor vrede en veiligheid en deelt haar doel van het streven naar meer inclusieve samenlevingen die een eind
kunnen maken aan genderdiscriminatie en conflicten geweldloos oplossen.

Meer info
www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-peace-securityExterne link

Foto: (c) UN Photo/Eric Kanalstein