13 oktober 2015 Burgerinitiatief over voorgenomen bezuinigingen bibl..


Op maandag 12 oktober nam burgemeester ir. C.W. Veerhoek als voorzitter van de raad een burgerinitiatief over de voorgenomen bezuinigingen op de biblioheekfunctie in ontvangst.

De heer Kuijvenhoven, mevrouw Woldberg en de heer De Bruine bieden het burgerinitiatief over voorgenomen bezuinigingen bibliotheekfunctie aan burgemeester Veerhoek aan

Dit burgerinitiatief werd namens zo'n 1.400 ondertekenaars aangeboden door mevrouw Woldberg, de heer Kuijvenhoven en de heer De Bruine. Het burgerinitiatief wordt in de eerstvolgende raadsvergadering, op donderdag 29 oktober behandeld als aan alle voorwaarden wordt voldaan die zijn genoemd in
de Verordening burgerinitiatief gemeente Neder-Betuwe 2014. De initiatiefnemers kunnen tijdens de raadsvergadering hun toelichting geven.

Toetsing
De gemeente toetst nu eerst of aan de vereisten voor een burgerinitiatief is voldaan. Die eisen zijn: ondersteuning met een handtekening van het initiatief door tenminste 75 inwoners van 14 jaar of ouder, het moet om een ondewerp gaan dat tot de bevoegdheid van de raad behoort, geen klacht of
bezwaar bevatten, geen onderwerp bevatten waarover sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen door de raad een besluit is genomen en niet gaan over een individueel belang.