Vragenlijst monitorcommissie Goed bestuur


13-10-2015
Goed Bestuur

Op dinsdag 13 oktober hebben alle schoolbesturen per e-mail een vragenlijst ontvangen van de monitorcommissie Goed bestuur. Mede gesterkt door het advies van de commissie Meurs, ziet de PO-Raad voor haarzelf een heldere opdracht in de verdere professionalisering van schoolbesturen. De
inrichting van een onafhankelijke monitorcommissie Goed Bestuur, met als opdracht om op sectorniveau te monitoren hoe het gaat met `de governance' en de professionalisering van het bestuur, is daar een logisch uitvloeisel van. Deze monitorcommissie heeft een vragenlijst opgesteld om een
eerste beeld te krijgen van de stand van zaken van `Goed Bestuur' in de sector.

De PO-Raad roept alle schoolbesturen op om deze vragenlijst in te vullen. Het invullen kost hooguit een half uur en de antwoorden zullen anoniem worden verwerkt.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad op 26 november 2016 presenteert de monitorcommissie de eerste resultaten. De leden van de PO-Raad ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de ALV met de mogelijkheid om zich aan te melden.

Laatst gewijzigd:
dinsdag 13 oktober 2015