D66 wil informatiecommissaris voor Utrecht


D66 wil informatiecommissaris voor Utrecht

Sanne Scholten

D66 wil dat Utrecht een informatiecommissaris aanstelt. Raadslid Sanne Scholten: "Utrecht kan meer en actiever informatie openbaar maken! Bovendien kunnen we meer welwillend en pro-actief ingaan op WOB-verzoeken. Wat mij betreft komt er een informatiecommissaris."

Transparantie

In andere landen zijn goede ervaringen opgedaan met een informatiecommissaris. D66 pleit al jaren voor een open, transparante gemeente. Sanne Scholten: "Open moet de norm zijn, niet de uitzondering. Een informatiecommissaris kan openbaarheid van informatie stimuleren. Ik wil dan ook dat het
college gaat kijken of en hoe een dergelijke functie ook in Utrecht kan worden ingevoerd."

De gemeente heeft de laatste tijd goede stappen gezet als het gaat om open data. 'We hebben gezien dat het aanstellen van een speciale medewerker voor het stimuleren van open data veel heeft opgeleverd. Maar het gaat niet alleen om data, ook andere informatie moet meer open,', aldus Scholten.

Wet Openbaarheid van Bestuur

De informatiecommissaris moet wat Scholten betreft niet alleen letten op pro-actieve informatieverstrekking. Ook de vindbaarheid van die informatie kan stukken beter. Scholten: "Controle door journalisten en door inwoners is een voorwaarde voor een goede lokale democratie. Een mooi voorbeeld:
vroeger kreeg de gemeente standaard een WOB-verzoek over de declaraties van de wethouders. Door die nu standaard te publiceren, besparen we journalisten en ambtenaren veel extra werk."