Besluit over trace aansluiting A9 nog dit jaar


Over enkele weken besluiten de colleges van B&W van Heiloo, Castricum en Alkmaar en Gedeputeerde Staten van Nood-Holland over het definitieve trace van de aansluiting A9 bij Heiloo. Eind dit jaar buigen de gemeenteraden en Provinciale Staten zich over deze aansluiting. Het gaat om een
aansluiting ter hoogte van de Lagelaan, een aantakking op de Kennemerstraatweg en een verbinding naar de Kanaalweg via een oostelijke parallelweg.

De nieuwe aansluiting op de A9 is onderdeel van de Nieuwe Strandwal, is een gebiedsontwikkelingsproject met woningbouw en groenprojecten, dat bovendien zorgt voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Boekelermeer. De aansluiting is nodig vanwege het extra verkeer dat wordt verwacht van
zowel de (nieuwbouw)woningen als van de bedrijven.

Meer informatie is te lezen op de website van de provincie.