Martinair RJC: 3e fase arbeidsvoorwaarden overleg


Martinair RJC: 3e fase arbeidsvoorwaarden overleg

Geplaatst op 13 oktober 2015
[IMG]
Op 12 oktober hebben we, sinds lange tijd na de overstap naar de cao Metalektro, weer gesproken met de directie over de start van fase 3 van het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden.

Fase 1 en 2

Omdat het RJC vanaf 1 januari 2015 verplicht valt onder de Metalektro cao is er afgesproken om deze overstap gefaseerd te laten plaats vinden.

Fase 1 hebben we al in december 2014 afgesloten. Hierbij hebben we afgesproken;

* Metalektro cao per 1 januari 2015
* Loonsverhoging 1,65% per 1 januari 2014
* Mobiliteit
* Pensioen ingroeimodel
* Afspraken voor harmonisatie en productiviteitsverbetering.

Fase 2 hebben we in juni afgesloten. Hierbij hebben we een eerste stap in productiviteitsverhoging afgesproken.

* Invulling pensioenafspraken
* Werk- en rusttijdenkader
* Humaniseringsdagen
* Ruil verzuimdagen versus 1 extra dag Metalektro cao

Fase 3
Bij fase 3 gaan we praten over;

* Opleidingen en compensatie
* Inkomensgaranties
* Overwerk
* Dienstreizen en stationering - instellen werkgroep
* Vakantiebijslag
* Handboek arbeidsvoorwaarden
* WGA premie
* - Alle overige onderdelen

Op de 12e oktober hebben we een overzicht ontvangen van de directie met betrekking tot alle punten die men wil bespreken in fase 3. Deze punten hebben we deze eerste dag globaal besproken en een korte reactie gegeven aan de directie hierop.

Om een gedragen oplossing te vinden voor de dienstreizen en stationering (onder welke voorwaarden) is er een werkgroep gevormd.

De werkgroep krijgt de volgende opdracht:

Bekijk en onderzoek de huidige regeling met betrekking tot dienstreizen en stationering zowel op de inhoud als de vergoeding op relevantie op het RJC werkpakket en kosten. Adviseer vervolgens partijen op welke wijze de regeling geactualiseerd en vereenvoudigd kan worden en dusdanig passend kan
zijn voor het werkpakket RJC en haar financiele situatie zodat deze ook commercieel en financieel een bijdrage kan leveren aan zowel RJC als de medewerker.

Namens De Unie zal Kees Klomberg aan deze werkgroep gaan deelnemen.

Hoe we verder gaan

Op 2 en 23 november praten wij weer met de directie van het RJC. Natuurlijk zullen we de leden na elk overleg informeren over de stand van zaken. Wanneer het overleg een resultaat oplevert waarvan wij denken dat de leden daarmee kunnen instemmen dan zullen wij dit door middel van een
ledenraadpleging aan hen voorleggen.

Vragen of opmerkingen?

Dan kun je te allen tijde een van de kaderleden aanspreken of een bericht aan Joop Hofland sturen.

Informatie

Sectoren: Industrie en Handel
Branche: Metalektro
Geplaatst in: Actueel Nieuws