'Handhaaf subsidie voor Nederlands onderwijs in buitenland'


* MKB >
* Nieuws >
* Nieuwsbericht

'Handhaaf subsidie voor Nederlands onderwijs in buitenland'

13 oktober 2015
'Handhaaf subsidie voor Nederlands onderwijs in buitenland'

De subsidie voor Nederlands taalonderwijs in het buitenland moet gehandhaafd blijven, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Zij delen de zorgen van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland over de terugloop van het aanbod als de subsidie wordt afgeschaft. Dat raakt 15.000 kinderen op
meer dan tweehonderd scholen wereldwijd. 'Het is belangrijk dat zij de band met Nederland behouden via het onderwijs', aldus de ondernemersorganisaties.

Al gehalveerd
In 2013 is de overheidsbijdrage aan Nederlands onderwijs in het buitenland al gehalveerd naar 250 euro per leerling per jaar. Die halvering is toen grotendeels opgevangen door de onderwijsinstellingen en de ouders. Als de subsidie helemaal wordt geschrapt in 2017, dreigt een daling van het
aantal leerlingen en wellicht sluiting van de Nederlandse scholen in het buitenland, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Nederlandse ambassadeurs
Het onderwijs wordt veelal gevolgd door leerlingen met Nederlandse roots. Zij kunnen bij terugkeer naadloos instromen in het onderwijs en ontwikkelen zich ondertussen als Nederlandse 'ambassadeurs' in het buitenland.