Vergadering Wmo-raad


Maandag 26 oktober a.s. vergadert de Wmo-raad van 20.00 tot 22.00 uur in kamer A20 van het gemeentehuis. U bent er van harte welkom. Meld u zich daarvoor aan via e-mail marjoleinvdkrogt@gmail.com of telefoonnummer 06-54690367.

Agenda

* Opening en mededelingen
* Advies over mantelzorgcompliment
* Brief met vragen van de Seniorenraad
* Inhoud luistervergadering november
* Voorstel website
* Afspraken
* Rondvraag