Vrijwilligersprijs 2016


Ieder jaar zetten vele verenigingen zich vrijwillig in om van Baarn een nog mooiere plek te maken om te wonen en te leven. Hierbij kun je denken aan de organisatie van Koningsdag door de Oranjevereniging, de muzieklessen van Muziekvereniging Crescendo en het uitlenen van speelgoed door de
Speel-o-theek. De gemeente heeft veel waardering voor de vrijwilligers die deze activiteiten mogelijk maken. Daarom is in 2013 de Vrijwilligersprijs in het leven geroepen.

De vrijwilligersprijs wordt uitgereikt aan een organisatie die zich op bijzondere wijze, vrijwillig inzet voor de Baarnse samenleving. De prijs werd eerder gewonnen door de Speel-o-theek, de Oranjevereniging en Muziekvereniging Crescendo. Alle drie deze organisaties zijn afhankelijk van de
inzet van vrijwilligers voor hun activiteiten.

Draag nominaties aan!

Begin 2016 wordt voor de vierde keer de Vrijwilligersprijs 2016 uitgereikt. De nominaties voor de prijs worden bepaald door de inwoners van Baarn. Welke organisatie zou volgens u voor de prijs moeten worden genomineerd? Laat het de gemeente weten door een organisatie aan te dragen!

Het voordragen van een organisaties kan tot uiterlijk 16 november, zowel schriftelijk als per e-mail. Aan de nominatie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Deze vindt u op de website van de gemeente: www.baarn.nl

Uit de genomineerden kiest het college van burgemeester en wethouders een winnaar. De vrijwilligersprijs zal tijdens de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 5 januari 2016 op het gemeentehuis worden uitgereikt. De winnaar ontvangt een bijdrage van 1000 euro voor de activiteiten van de organisatie.

Kandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld via:

Gemeente Baarn
t.a.v. Floris Schrier
Postbus 1003
3740 BA BAARN
of per e-mail Floris.Schrier@baarn.nl

onder vermelding van :

* naam en adres van de genomineerde organisatie of persoon
* duidelijke motivatie
* naam en adres van de persoon of organisatie die de genomineerde organisatie aanmeldt