Bevel Tandzorg Apeldoorn B.V. opgeheven


Nieuwsbericht | 13-10-2015

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het bevel aan Tandzorg Apeldoorn B.V. opgeheven. De praktijk voldoet weer aan de randvoorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Op 26 juni 2015 gaf de IGZ de praktijk het bevel om per direct te sluiten en geen patienten meer te behandelen. Tijdens een herinspectie op constateerde de IGZ dat de praktijk weer voldoet aan de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen. De praktijk
voldoet ook aan de voorwaarden van het bevel. Dit betekent dat de praktijk met ingang van 7 oktober 2015 zijn werkzaamheden mag hervatten.

De IGZ voert binnen drie maanden opnieuw een onaangekondigde herinspectie uit. Hierbij zal de inspectie de situatie in de praktijk opnieuw beoordelen om te bezien of de doorgevoerde verbeteringen worden nageleefd en de praktijk nog steeds voldoet aan de normen voor verantwoorde zorg.

Meer informatie

* Brief over opheffen bevel Tandzorg Apeldoorn B.V.13-10-2015 | PDF-document, 51 kB