Organisatiefilosofie vastgesteld door de Stuurgroep(13-10-2015)


Organisatiefilosofie vastgesteld door de Stuurgroep(13-10-2015)RSS

De organisatiefilosofie is vastgesteld door de Stuurgroep. De OR heeft onder voorbehoud van enkele punten ook haar goedkeuring gegeven.

Bijgaand kunt u de organisatiefilosofie van Meierijstad inzien. De organisatiefilosofie is een doorvertaling van de besturingsfilosofie die in april en mei 2015 in de gemeenteraden van Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel is vastgesteld.

Onder een organisatiefilosofie verstaan we de uitgangspunten voor de wijze waarop de organisatie haar doelen realiseert. De organisatiefilosofie volgt uit de besturingsfilosofie en geeft de wijze van samenwerken binnen de organisatie aan om de visie 2025 te kunnen realiseren.

Wij investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat.

In een zin is dit waar Meierijstad voor staat. De organisatiefilosofie volgt deze lijn en geeft betekenis aan de inrichting en samenwerking van de organisatie. Het document is opgebouwd uit twee elementen: onder "Wij zijn Meierijstad" staat de filosofie beschreven met daarin het
bestuurlijk-ambtelijk samenspel en de rollen, talenten en waarden van Meierijstad. Dit is een vergezicht voor hoe wij werken in 2025. Onder "Meierijstad in beweging" leest u de beweging van de organisatie-inrichting 2017-2025 en het daarbij horende organisatie-ontwerp.

* Organisatiefilosofie