Resultaat leerplichtcontrole 9 oktober jl.


Op vrijdag 9 oktober jl. is een onaangekondigde leerplichtcontrole gehouden in gemeente Baarn. In samenwerking met politie Eemland voerde leerplichtambtenaar Sabrina Kommers deze controle door heel Baarn uit. Jongeren die zich onder schooltijd op straat bevonden, zijn door de
leerplichtambtenaar en de politie aangesproken en bevraagd waarom zij niet op school waren. Vervolgens is contact opgenomen met de scholen om te verifieren of de jongeren niet op school moesten zijn.

In totaal zijn 22 jongeren aangesproken. Opvallend is dat de meerderheid van deze jongeren geen identificatiebewijs bij zich hadden. Vanaf 14 jaar is dat verplicht. Voor het niet kunnen tonen van een identificatiebewijs kan je worden meegenomen naar het bureau en of een boete krijgen. De
politie heeft de jongeren hierop gewezen.

De controle had een positief resultaat; alle gecontroleerde jongeren hadden een legitieme reden om niet in de les te zitten.