Samenwerking gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo van start


Nieuwsbericht Samenwerking gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo van start

Gepubliceerd op: 13 oktober 2015

Gieten, 13 oktober 2015 - Op maandag 2 november 2015 starten de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo de gemeentelijke samenwerking met de onderdelen Belastingen en Personeel- en salarisadministratie (PSA). Daarmee start de samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering tussen de drie
gemeenten.

Mijlpaal
De bestuurders van de drie gemeenten, burgemeester Eric van Oosterhout (Aa en Hunze), wethouder Maurice Hoogeveen (Assen) en burgemeester Marcel Thijsen (Tynaarlo) zijn blij met dit startmoment. Burgemeester Eric van Oosterhout geeft aan: "Dit is een mooie mijlpaal waar we een moment bij
willen stilstaan. Gezamenlijk optrekken is in deze dynamische omgeving belangrijk om verder te komen. En dat is wat we willen, in het belang van onze inwoners."

Criteria
In juli 2014 hebben de bestuurders van de drie gemeenten de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dat was tevens het moment dat de voorbereidingen zijn gestart. Onder de noemer Samenwerking Drentsche Aa werken de gemeenten aan projecten op het gebied van bedrijfsvoering. Klant, kwaliteit,
kosten, kwetsbaarheid en kennis(deling) staan daarbij als criteria centraal.

Concreet
Medewerkers voor het onderdeel belastingen krijgen een werkplek in het gemeentehuis in Gieten. Zij gaan daar de regelingen voor de gemeentelijke belastingen voor de 3 gemeenten uitvoeren. Medewerkers van PSA krijgen een werkplek in het gemeentehuis in Vries.

Netwerk
Uitgangspunt voor de samenwerking is dat de gemeenten als netwerkorganisatie met elkaar de verbinding maken. Een ambtelijke fusie en/of samenvoeging van de gemeenten is niet aan de orde.