Aandacht voor Week van de Pleegzorg (10-18 oktober)


Dinsdag 13 oktober tijdens de landelijke week van de pleegzorg is een pleegouder van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs op de koffie geweest bij wethouder Jannette Nieboer om een uniek pleegzorg kwartetspel te overhandigen. Met dit initiatief willen de gemeente Waddinxveen en Horizon gezamenlijk
extra aandacht vragen voor het werven van pleegouders.

Nadenken over pleegzorg

Horizon beschikt over ruim 800 pleeggezinnen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Begin 2015 is Horizon een campagne gestart om meer pleegouders te werven, maar ook verschillende pleegzorgvormen aan pleegouders aan te bieden omdat de vraag naar pleegzorg blijft groeien. Het
thema van de campagne: `Pleegouder worden? Speel eens met de gedachte!' blijkt succesvol omdat Horizon het aantal aanmeldingen om pleegouder te worden ziet groeien. Belangrijk hulpmiddel van Horizon hierbij is het Kwartetspel waarbij we potentiele pleegouders op een speelse manier laten
nadenken over de verschillende vormen van pleegzorg.

Supergewone Mensen Gezocht

De landelijke week van de Pleegzorg vindt plaats in het kader van de campagne 'Supergewone Mensen Gezocht' en is vanuit Pleegzorg Nederland geinitieerd. Met deze wervingscampagne hoopt Pleegzorg Nederland landelijk ten minste 3500 nieuwe pleegouders te vinden. Dat is hoognodig, want sinds 2005
is de vraag naar pleegzorg met bijna 70 procent gestegen. De forse groei is niet meer met het huidige aantal pleegouders op te vangen. Horizon ondersteunt de campagne van Jeugdzorg Nederland en zet in de week van de pleegzorg verschillende regionale activiteiten in om de werving van
pleegouders kracht bij te zetten.

Meer informatie is te vinden op: www.horizon-pleegzorg.eu