EU moet werk maken van alternatief voor Safe Harbor-regeling


13 okt 2015

Het Europees Hof van Justitie heeft de Safe Harbor-regeling ongeldig verklaard. Dat heeft gevolgen voor bedrijven die Safe Harbor gebruiken om persoonsgegevens uit te wisselen tussen de EU en de VS. Het Hof is van mening dat de Safe Harbor-regeling ondergeschikt is aan geldende Amerikaanse
wetgeving. Daarmee is er onvoldoende rechtsbescherming voor EU-burgers.

Nederland ICT vindt dat de Europese Commissie en de Amerikaanse regering zo snel mogelijk een nieuw kader moeten opstellen dat tegemoet komt aan de bezwaren van het Hof. De uitspraak cre*ert een juridisch vacu*m voor allerlei bestaande gegevensuitwisselingen. Uit de uitspraak wordt duidelijk
dat de oorzaak van het ongeldige verklaren van de Safe Harbor niet gezocht dient te worden bij de bedrijven die in deze regeling participeren, maar bij de Amerikaanse overheid zelf. Daarmee wordt ook de houdbaarheid van bestaande alternatieven voor de Safe Harbor onzeker.

Een tweede belangrijk onderdeel van de uitspraak is dat nationale toezichthouders onderzoek mogen doen naar gegevensoverdracht. Dat was met betrekking tot de Safe Harbor regeling niet mogelijk. Dit cre*ert een situatie waarin diverse nationale toezichthouders tot verschillende conclusies
kunnen komen. Dit staat haaks op de ambitie voor een Digital Single Market die de Europese Commissie eerder dit jaar lanceerde.

Nederland ICT vindt dat de Europese Commissie snel duidelijkheid moet scheppen voor bedrijven die gebruik maken van de Safe Harbor regeling, zodat de overdracht van essenti*le en routinematige gegevens gewaarborgd blijft. Deze oproep wordt op Europees niveau ook gedaan door Digital
Europe (pdf), de Europese koepelorganisatie waar Nederland ICT bij aangesloten is.Trefwoorden bij dit artikel

Privacy