Hersenstichting pleit voor `hersenbreed' onderzoek


Geplaatst op 13 oktober 2015

Hersenaandoeningen hebben veel meer met elkaar gemeen dan lange tijd werd gedacht. De symptomen zijn vaak hetzelfde en de onderliggende mechanismen in de hersenen vertonen veel overeenkomsten. De focus van wetenschappelijk onderzoek zou meer op deze gemeenschappelijke mechanismen en klachten
moeten liggen, meent de Hersenstichting. Zo kunnen we meer bereiken voor meer mensen met uiteenlopende hersenaandoeningen. De Hersenstichting start a.s. donderdag een nieuwe mediacampagne met deze boodschap.

Dat hersenaandoeningen veel met elkaar gemeen hebben blijkt ook uit de klachten die elkaar voor een groot deel overlappen. Om te beginnen nemen de sociale interacties af. Ook gaan mensen vaak minder bewegen en neemt hun mentale flexibiliteit, humor en denkvermogen af. Moeheid en sombere
stemmingen komen bij vrijwel alle hersenaandoeningen voor. Deze algemene klachten geven de patient vaak meer hinder dan de kenmerkende klachten van een specifieke aandoening. Die overeenkomst in klachten is niet zo verbazend, want deze aandoeningen treffen immers allemaal hetzelfde brein.Esther Hosli, hoofd afdeling Hersenaandoeningen van de Hersenstichting: `We gaan het onderzoek dat we mogelijk maken, mede beoordelen op het aspect `hersenbreed'. Onze investeringen kunnen dan meer kennis en betere behandelingen opleveren voor verschillende hersenaandoeningen. We kunnen
daardoor meer betekenen voor meer mensen! Door deze `hersenbrede' aanpak denkt de Hersenstichting sneller betere resultaten te kunnen bereiken voor uiteenlopende aandoeningen. Ook wil de Hersenstichting de uitwisseling van kennis over uiteenlopende hersenziekten tussen onderzoekers
bevorderen.'Prof. dr. Iris Sommer steunt het pleidooi voor meer `hersenbreed' onderzoek: `We kunnen veel leren van het bestuderen van overeenkomsten van hersenaandoeningen, zowel wat de onderliggende mechanismen als wat de klachten betreft. Algemene klachten zoals moeheid, somberheid en trager
denkvermogen, veroorzaken vaak de meeste last. Door de oorzaken hiervan goed te begrijpen kunnen ze beter aangepakt worden.' Het boek Haperende Hersenen dat Sommer samen met de Hersenstichting schreef, belandde binnen drie weken na verschijning in de bestseller top 10.

In de nieuwe campagne van Hersenstichting roept ambassadeur Jan Mulder het publiek op om te doneren voor realisatie van deze nieuwe ambities: `Een beter begrip, sneller herstel en uiteraard volledige genezing van hersenaandoeningen. Met uw gift kunnen we leren begrijpen hoe de hersenen werken.
Want hoe meer we van de hersenen begrijpen, hoe beter we ze gezond kunnen houden.'

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patientenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.