Besluitvorming huisvesting vluchtelingen Nunspeet uitgesteld


Het college van B&W van Nunspeet heeft de besluitvorming over het principeverzoek met betrekking tot de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen in het pand Eperweg 21 met een week uitgesteld. Om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen wil het college meer duidelijkheid over het
principeverzoek. Er zijn nog te veel onduidelijkheden en onzekerheden met betrekking tot de opvang van vluchtelingen, ook op landelijk niveau. En zorgvuldigheid staat wat het college betreft voorop bij het beoordelen van dit principeverzoek. Volgende week dinsdagmorgen buigt het college zich
opnieuw over het verzoek.