Een zakelijk en slagvaardig Sportbedrijf Amstelveen


Gepubliceerd op: 13 oktober 2015
Het college van B en W wil de relatie met Sportbedrijf Amstelveen verzakelijken. De gemeente stuurt minder op tarieven, programmering en openstelling van sportaccommodaties. Het Sportbedrijf krijgt de ruimte om meer te ondernemen, nieuwe - winstgevende - activiteiten te ontwikkelen en
opdrachten van derden te verwerven.
Stichting Sportbedrijf Amstelveen (SSA) voert sinds 2000 het Amstelveense sportbeleid uit in lijn met de sportnota Amstelveen Beweegt Gezond en zorgt er voor dat Amstelveners kunnen bewegen en sporten. Zij verhuurt en beheert binnen- en buitensportaccommodaties, is verantwoordelijk voor het
onderhoud van buitensportvoorzieningen en zorgt voor sportstimulering. SSA krijgt daarvoor subsidie van de gemeente en is daar ook van afhankelijk.

Meer vrijheid om te ondernemen

Het Sportbedrijf krijgt onder meer de vrijheid om sporttaken zelf uit te voeren of uit te besteden. In overleg kunnen ook sportverenigingen zelf bijvoorbeeld onderhoudstaken overnemen en daarvoor vergoeding ontvangen van het Sportbedrijf. Ook meer samenwerking met andere sportorganisaties of
organisaties op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs behoort tot de mogelijkheden. Om het Sportbedrijf handvaten te geven bij het ondernemerschap heeft de gemeente twee onderzoeken laten doen. Een naar de bezettingsgraad van sportaccommodaties en een naar de kostprijs van de huidige
sportaccommodatietarieven. Door nieuwe verantwoordelijkheden neemt de druk op de SSA-begroting toe. Een solide financiele basis voor de bedrijfsvoering is nodig om zelfstandig en op grotere afstand van de gemeente te kunnen ondernemen.

Sportwethouder Peter Bot: "Het Sportbedrijf heeft een spilfunctie in de Amstelveense sportbeoefening. Ik vertrouw er op dat ze de ruimte om te ondernemen en de ombuigingstaakstelling in de sportsector voortvarend weet op te pakken. Net als welzijn en cultuur moet ook de sportsector het vanaf
2018 met minder geld doen."

Delen op:

* facebook
* linkedin
* nujij

Wilt u meer weten?

* Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen
* Bel ons op: (020) 540 49 11
* Contactformulier
* gemeente@amstelveen.nl
* Openingstijden per balie
* Routebeschrijving
* Volg Gemeente Amstelveen op Twitter
* Volg Gemeente Amstelveen op Facebook
* Inschrijven voor de nieuwsbrief: nieuwsbrief@amstelveen.nl