Kinderen van statushouders in de gemeente Bladel krijgen zwemles


De vrijwilligers van de werkgroep vluchtelingenhulp begeleiden statushouders die een woning hebben gekregen in de gemeente Bladel bij onder andere integratie. De vrijwilligers hebben het idee opgevat om de kinderen zwemlessen te laten volgen.

Het project is gestart met 15 kinderen en hun moeders. Door de moeders er nauw bij te betrekken, wordt het ook voor hen een stuk gemakkelijker om hun kinderen te begeleiden. Er is begonnen met groepslessen voor de moeders en kinderen samen, met als doel gewenning en het krijgen van vertrouwen
in het water en de omgeving. Daarna stromen de kinderen door naar reguliere zwemlessen.

De zwemlessen zijn ook belangrijk vanuit het oogpunt van veiligheid. De kinderen in de basisschool leeftijd worden uitgenodigd voor kinderfeestjes in een zwembad of gaan spelen bij vriendjes of vriendinnetjes die een zwembad hebben. Ze willen dan niet laten blijken dat ze niet kunnen zwemmen,
waardoor onveilige situaties ontstaan.

De kosten van de zwemlessen worden voor een deel betaald door de ouders en voor een deel uit het geld dat de gemeente ontvangt vanuit het rijk (Regeling Maatschappelijke Begeleiding Asielgerechtigde). De locatiemanager van zwembad De Smagtenbocht heeft enthousiast gereageerd op het plan en er
zijn goede afspraken gemaakt over de aanpak.

Aan de hand van de resultaten van dit pilotproject, kijkt de gemeente samen met vluchtelingenhulp of het mogelijk is deze activiteit structureel voort te zetten als onderdeel van de integratie van statushouders in de gemeente Bladel.