Gemeente Cranendonck / Actueel / Laatste nieuws / Boombeleid gemeent..


Afgelopen zomer heeft gemeente Cranendonck op 22 juni een groenavond georganiseerd. Op deze avond is onder andere uitleg gegeven over het boombeleid dat de gemeente Cranendonck aan het schrijven is. Naar aanleiding van deze avond, maar ook vanwege de publicatie op onze website, zijn diverse
vragen, opmerkingen en aanvullingen binnen gekomen. Op basis daarvan is het concept-beleidsplan verder aangescherpt.

Opmerkingen of aanvullingen?
Voor het beleidsplan aangeboden wordt aan de gemeenteraad willen wij het huidige concept nogmaals publiceren. Mocht je belangrijke opmerkingen of aanvullingen hebben dan horen wij die graag voor 21 oktober 2015. Daarna zal het boombeleid gereed gemaakt worden zodat de gemeenteraad hierover een
besluit kan nemen.

Klik hier om naar de juiste pagina (met publicaties) te gaan.