Werkzaamheden en sluiting begraafplaats - Alblasserdam


Vanaf 19 oktober 2015 vinden werkzaamheden plaats op de begraafplaats ter voorbereiding op ruiming van algemene en particuliere graven. Hierbij zullen gedenktekens van graven waarvan de uitgiftetermijn is verstreken en/of afstand is gedaan, en waarvan bevestigd is dat het gedenkteken niet
wordt opgehaald, worden verwijderd en afgevoerd.

Sluiting begraafplaats

Van 26 tot en met 30 oktober 2015 is de begraafplaats tussen 7.00 en 16.00 uur voor het publiek gesloten in verband met het ruimen van algemene graven. Uiteraard kunnen eventuele begrafenissen wel gewoon doorgaan.

Mocht u vragen hebben over de begraafplaats, dan kunt u contact opnemen met de heer B. Stout, begraafplaatsbeheer, of met mevrouw M.J. Smit-Langeveld, begraafplaatsadministratie, via telefoonnummer 14 078 of begraafplaats@alblasserdam.nl.