Start inspraakprocedure Natura 2000 beheerplannen


Start inspraakprocedure Natura 2000 beheerplannen

13-10-2015

Bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de natuur kunnen van 13 oktober tot en met 24 november 2015 reageren op de beheerplannen voor Natura 2000-gebieden.

video

Video downloaden:

* mp4 FINAL Natura 2000_PNB | 61MB

In Noord-Brabant leven ruim 700 zeldzame dier- en plantensoorten. De provincie en het ministerie van Economische Zaken willen de leefomgeving van kwetsbare soorten beschermen en zo mogelijk verbeteren. Voor 10 Brabantse `Natura 2000-gebieden' is daarom een beheerplan opgesteld met de
maatregelen voor het behoud van de biodiversiteit. Dit gebeurt eens in de 6 jaar. Ook staat in de plannen welke (recreatie- en ondernemings-) activiteiten schade kunnen toebrengen aan de natuur en wanneer een Natuurbeschermingsvergunning nodig is. In de gebieden gaat natuurbescherming hand in
hand met wonen, werken en recreeren.

Zorgvuldige balans

Het opstellen van beheerplannen gebeurt in overleg met onder meer terreinbeheerders, overheidsorganisaties en belangenvertegenwoordigers. Uitgangspunt is steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met het belang van particulieren en ondernemers.

Reageren

Van 13 oktober tot en met 24 november a.s. liggen de ontwerp beheerplannen ter inzage op het Provinciehuis aan de Brabantlaan 1, te `s-Hertogenbosch. In die periode kunnen ondernemers, bewoners en andere gebruikers van de natuur hierop reageren. De zienswijzen worden verwerkt in een Nota van
Antwoord. Hierna stellen de betrokken overheden een eventueel aangepast beheerplan vast. U kunt de plannen ook downloaden en hierop reageren via een webformulier. Kijk daarvoor op: natura2000.nl/inspraak

Inloopbijeenkomsten

Wilt u een indruk krijgen van de beheerplannen? Kom dan naar een van de inloopbijeenkomsten. De bijeenkomsten hebben geen vast programma, u kunt gewoon binnenlopen. Er zijn verschillende specialisten aanwezig die u graag informeren over de geplande herstel- en beschermingsmaatregelen, de
consequenties voor vergunningverlening en het toekomstige gebruik van de natuurgebieden. Het is niet mogelijk om een zienswijze in te dienen tijdens de bijeenkomsten.

datum en tijd beheerplan locatie
Hilvaria studio's,
maandag 12 oktober 18.30 - 21.00 uur Regte Heide & Riels Laag + Beheerplan Kempenland-West Hilvarenbeek Goirlesedijk 12 b,
5081 ND te Hilvarenbeek
dinsdag 13 oktober De Langstraat Zalencentrum Zidewinde, Julianalaan 1,
18.30 - 21.00 uur 5161 BA te Sprang-Capelle
Orangerie Mattemburgh,
woensdag 14 oktober 18.30 - 21.00 uur Brabantse Wal Antwerpsestraatweg 181,
4631 te Hogerheide
donderdag 15 oktober Slot Loevestein,
17.00 - 20.30 uur Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem Loevestein 1,
5307 TG Poederoijen
dinsdag 20 oktober Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen, Bosch en Duin,
18.30 - 21.00 uur Kampina & Oisterwijkse Vennen Schoorstraat 50,
5071 RC te Udenhout
Van der Valk in Vught,
woensdag 21 oktober 18.30 - 21.00 uur Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Bosscheweg 2,
5261 AA Vught
maandag 2 november De Fazanterie,
18.30 - 21.00 uur Ulventhoutse Bos St. Annadreef 2,
4851 RC Ulvenhout
dinsdag 3 november NH Hotel Geldrop,
18.30 - 21.00 uur Strabrechtse Heide Bogardeind 219,
5664 EG Geldrop