Vergadering Welstandscommissie


dinsdag, 13 oktober 2015 Maandag 19 oktober

De welstandscommissie behandelt op maandag 19 oktober 2015 de bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouwplannen ligt vanaf 15 oktober 2015 ter inzage bij de balie van de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het bijwonen van de
vergadering en overige informatie over welstandszaken kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------