Medical Delta gaat met bedrijven zorgvragen oplossen


De provincie stelt EUR150.000 beschikbaar om de samenwerking van Medical Delta met het bedrijfsleven verder te verstevigen. Het doel is om in 2016 ten minste 100 bedrijven met gezamenlijke activiteiten structureel aan de netwerkorganisatie te binden.

Doel van de Medical Delta is om kennis op het gebied van Life Sciences, Health & Technology om te zetten naar zorgoplossingen voor consument en professional. De netwerkorganisatie bevordert de onderlinge contacten in de economische Topsector Life Sciences & Health.

De universiteiten en medische centra van Leiden en Rotterdam en de TU Delft en de gemeenten Leiden, Delft en Rotterdam en de provincie Zuid-Holland werken nauw samen binnen de Medical Delta. In veel projecten van de netwerkorganisatie spelen bedrijven al een belangrijke rol.

Impuls voor innovatie

Door een betere samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven krijgt de innovatiekracht van de Zuid-Hollandse economie een impuls. Daarom trekt de provincie voor in 2015 EUR2,5 miljoen uit om de netwerkorganisaties van de belangrijkste economische clusters te ondersteunen.