Onderhandelingen met vakbonden krijgen vervolg


13-10-2015
Werkgeverszaken

Aanstaande donderdag spreekt de PO-Raad met de vakbonden over een nieuwe cao. De inzet van de PO-Raad is om snel tot afspraken te komen. Daarmee krijgt de hele sector duidelijkheid over onder andere de uitbetaling van de loonsverhoging in het kader van het loonruimteakkoord en over de
toepassing van de Wet werk en zekerheid binnen het primair onderwijs.

Enkele andere sectororganisaties hebben al uitspraken gedaan over de uitbetaling van de loonsverhoging in het kader van het loonruimteakkoord. De PO-Raad wil na de overeenkomst met de bonden van 1 mei liever afspraken maken over het hele pakket en deze afspraken borgen in een cao-akkoord. Dat
komt de duidelijkheid en eenduidigheid voor iedereen in de sector ten goede en is in lijn met de eerdere opstelling van de PO-Raad.

Zodra PO-Raad en de bonden de afspraken hebben gemaakt en hun achterbannen hebben geraadpleegd, kan de cao een feit zijn. Startdatum van die cao is dan 1 juli 2016, in verband met het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid. Uitbetaling van de loonsverhoging zou echter al eerder kunnen op
basis van terugwerkende kracht vanuit die cao. De PO-Raad hoopt nog steeds het hele proces voor de komende Kerst te kunnen voltooien.

Zodra er meer nieuws is te melden, leest u dat op deze site.

Laatst gewijzigd:
dinsdag 13 oktober 2015