Onderzoek naar nevenwerkzaamheden hoogleraar VUmc


Onderzoek naar nevenwerkzaamheden hoogleraar VUmc

13 oktober 2015

In juni 2015 verschenen berichten over een vermeende belangenverstrengeling in relatie tot het wetenschappelijke werk van prof. dr. Chris Meijer, emeritus hoogleraar pathologie bij VUmc. De Innovation Exchange Office (IXA) heeft in opdracht van de raad van bestuur van VUmc onderzoek hiernaar
gedaan, met volle medewerking van prof. Meijer.

IXA behandelt voor meerdere kennisinstellingen in Amsterdam de omzetting van wetenschappelijke kennis naar commerciele producten, diensten of processen. IXA concludeert dat er sprake is geweest van een ongeoorloofde nevenactiviteit door prof. Meijer.

De meeste nevenwerkzaamheden van prof. dr Chris Meijer vormen geen belangenconflict met zijn werkzaamheden voor VUmc. Er is wel een belangenconflict in de deelname van prof. Meijer in Diassay BV, dat een leverancier was van de landelijke HPV-test. VUmc wil dat Meijer afstand doet van deze
deelname. Inmiddels is voor de HPV-test een andere leverancier dan Diassay gekozen.

Daarnaast loopt nog een onderzoek van de onafhankelijke Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Stichting VU-VUmc naar de juistheid en volledigheid van het melden van belangentegenstellingen bij wetenschappelijke publicaties van prof. Meijer. Naar verwachting zullen de conclusies
hiervan eind 2015 beschikbaar komen.

bron: Origineel