Koploper Kans: samen duurzaam ondernemen


Hebt u een kleine onderneming en wilt u met uw onderneming aan de slag met duurzaam en maatschappelijk betrokken ondernemen? Duurzaam ondernemen is inspirerend, kan kosten besparen en biedt nieuwe kansen! Om kleinere ondernemingen hierbij te ondersteunen, is er het project `Koploper Kans'.

Wat is het?

Koploper Kans ondersteunt ondernemers bij het zetten van stappen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het project richt zich vooral op zzp'ers, winkeliers en kleine mkb-bedrijven. Als deelnemend bedrijf kijkt u niet alleen naar uw eigen mogelijkheden, maar
vooral ook hoe u gezamenlijk een impuls kunt geven aan lokale sociale en maatschappelijke projecten.

Hoe werkt het?

Door u aan te melden, geeft u zich op voor zes maandelijkse bijeenkomsten die eind dit jaar starten. De avonden zullen verspreid over de regio plaatsvinden. De bijeenkomsten zijn heel praktisch en gaan over hoe u duurzaam en maatschappelijk betrokken kunt ondernemen en welk profijt u daarvan
kunt hebben. U doet tegelijkertijd contacten op met gelijkgestemde ondernemers uit de regio, waarmee u ervaring kunt uitwisselen.

Wat biedt het?

* U tilt uw bedrijf in korte tijd naar een hoger plan op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen
* U krijgt actieve begeleiding en deskundige ondersteuning
* U werkt actief samen met andere ondernemers
* U vergroot uw netwerk
* U krijgt de kans om uw bedrijf positief te profileren

Wie doen er mee?

Meer dan 250 bedrijven en gemeenten in Friesland deden de afgelopen jaren al mee aan het Koploperproject. Voorbeelden van dit succesvolle project zijn te vinden op www.goodstart.nl. Speciaal voor kleinere bedrijven is nu Koploper Kans opgestart. Financieel en organisatorisch wordt dit project
ondersteund door de zes samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslan en de provincie Fryslan*. Dit betekent dat uw bedrijf tegen sterk gereduceerd tarief kan deelnemen! Meer informatie vindt u op www.koploperproject.nl/kans.

Deelnemen?

De start van het project is eind dit jaar, in overleg met de deelnemers. Er is ruimte voor maximaal 15 bedrijven en we streven naar een evenwichtige verdeling over de zes gemeenten. Er is dus beperkt plaats. De eigen bijdrage is EUR100,-.
Wilt u deelnemen of hebt u vragen? Neem dan contact op met Edwin Broekhof: e.broekhof@koploperproject.nl of 06-3095 9810, of Ali van der Pol: a.vanderpol@koploperproject.nl of 06-2383 6113.

Agenda Netwerk Noordoost

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werken de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a. samen met de provincie, ondernemers en andere maatschappelijke partijen aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde
sociaal-economische toekomst voor Noordoost Fryslan. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Kijk voor meer informatie op www.dwaande.nl.